Slik skal Agder Energi hindre strømbrudd

Toppsjefen i Agder Energi beklager at så mange mistet strømmen i vinter. Nå skal 36 hovedstrømlinjer sikres mot brudd fra trær som faller. I tillegg skal det vurderes å legge flere strømlinjer i kabler under bakken.

Tung snø på trær og strømlinjer

Administrerende direktør Tom Nysted i Agder Energi beklager til de mange som mistet strømmen i vinter på grunn av den tunge snøen som la seg på trær og linjer.

Foto: Agder Energi Nett

Styret i Agder Energi Nett bevilger 50 millioner kroner til ekstratiltak for å sikre linjegatene i strømlinjenettet. Det opplyser administrerende direktør Svein Are Folgerø i Agder Energi Nett.

Svein Are Folgerø

Administrerende direktør Svein Are Folgerø i Agder Energi Nett sier de må gjøre mer for hindre store strømbrudd ved snøfall i fremtiden.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bredere linjegater

– Bredden på kritiske linjegater må økes. 106 forbindelser skal sikres ved hogst og 36 hovedforbindelser skal «tresikres», sa han på eiermøtet til Agder Energi i dag.

Listen over tiltak som ble presentert:

  • Bredden på kritiske linjegater må økes.
  • 36 hovedtraseer i Agder, 451 km bør gjøres tresikre.
  • Risikobasert skoghogst i ytterligere 106 hovedforbindelser i distribusjonsnettet.
  • Flere fjernstyrte brytere for raskere å kunne koble om og sikre forsyningen.
  • Vurdere mer kabling, belagte liner, hengekabler.
  • Ekstrabevilling på 50 millioner for 2018.
Tom Nysted

Administrerende direktør Tom Nysted i Agder Energi beklager til de mange som har mistet strømmen i vinter.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Beklaget til strømkundene

På møtet beklaget Agder Energis toppsjef Tom Nysted til de som mistet strømmen da de store snømengdene kom på Agder i flere omganger i vinter.

– Det var ikke godt nok, men vi har ikke mistet liv. Vi var ikke forberedt på en 50-årskrise, sa Nysted.

Han sa også at klimaet har endret seg raskere enn ventet.

65.000 kunder har vært berørt av strømstanser på Agder i vinter. Mellom 2500 og 4000 kunder har vært strømløse i mer enn ett døgn. Årsaken var blant annet tung snø som la seg på trær som knakk og falt over strømlinjer.

– Vi har gjort mye for å hindre strømbrudd, men vi må gjøre mer, sier Svein Are Folgerø i Agder Energi Nett.

Tung snø på linjer og trær

Tung snø har flere ganger i vinter lagt seg på trær og strømlinjer på Sørlandet.

Foto: Agder Energi Nett

Spør om kabler

Valle-ordfører Steinar Kyrvestad foreslo å legge kabler på utsatte strekninger.

Til det svarte direktør Tom Nysted at nettleien da må økes med 50 prosent hvis alt skulle kables om.

– Det er sinnssvakt dyrt, selv om det etter hvert blir rimeligere, sa han.