Hopp til innhold

Til kamp mot voldstrend – vil dømme unge raskere

I et forsøk på å dempe en alarmerende voldstrend ber politifolk, dommere og advokater om en hurtigdomstol. Raskere reaksjon skal få ungdommer tilbake på rett kjøl.

rutebilen-171123

SLÅSSING: Et titall jenter og noen gutter var involvert i slagsmål ved Rutebilstasjonen i Kristiansand nylig. Politiet fant to kniver på åstedet. Hurtigdomstol for unge lovbrytere utredes nå for Oslo tingrett.

Foto: Dennis Norum Halvorsen / NRK

– Vi ser at det haster. Det er en eksplosiv utvikling, sier tingrettsdommer Anita Jarvoll Hekneby i Agder tingrett.

– En gruppe ungdommer under 18 begår stadig flere lovbrudd. Reaksjonene må komme raskere, mener hun.

Det siste halvåret har NRK fortalt om en bølge av ungdomsvold på Sørlandet og spesielt Kristiansand.

En jentegjeng ned i 13-årsalderen utøvde vold av et kaliber som politiet kalte «skremmende». Ofre ble lugget, slått og sparket, mens volden ble filmet og spredt på nett.

Etterpå hørte vi fra en fortvilet far som ba om sterkere virkemidler fra politiet.

Han skulle ønske at den kriminelle lavalderen ble senket.

Vil ha hurtigdomstol

KORT PROSESS: – Målet er kortere tid fra lovbrudd til reaksjon, sier tingrettsdommer Anita Jarvoll Hekneby og fast forsvarer i Agder tingrett Lars Ree.

Foto: EIRIK DAMSGAARD / NRK

Sør og nord på krim-toppen

Målet med en hurtigdomstol er at unge lovbrytere raskt får en dom og blir ferdig med straffen.

Det kan bety at reaksjonen kommer i løpet av uker - og ikke opptil fem-seks måneder.

I disse dager utredes bruk av hurtigdomstol for unge lovbrytere i Oslo.

De siste tre årene er Sørlandet truffet av en bølge av ran, vold og trusler blant ungdom. Agder er på andreplass på krim-statistikken, sett ut ifra folketall.

NRK har tidligere fortalt at Troms og Finnmark - og Oslo - har størst økning i ungdomskriminalitet.

– Behovet for hurtigdomstol er minst like relevant for Agder. Ut ifra folketall har Agder flere saker med gjerningsperson under 18 enn Oslo, sier visepolitimester i Agder Morten Sjustøl.

Agder-tallene viser økning på 40 prosent fra 2019 til 2023.

Utviklingen i 2023 viser noe nedgang i saker, men en høyere andel av de yngste.

– I år ser vi at nesten halvparten av sakene med ungdom har gjerningsperson under 15 år. Det kan bety at vi står foran en vedvarende utfordring i tiden fremover, sier visepolitimesteren.

Vil ha hurtigdomstol

GOD IDE: – Politiet ønsker en raskere behandling av sakene, sier visepolitimester i Agder Morten Sjustøl, som gjerne ser en hurtigdomstol komme på plass.

Foto: eirik damsgaard / nrk

Pilot på hurtigdomstol

I oktober fikk Domstolsadministrasjonen i oppdrag å utrede hurtigdomstol for Oslo tingrett.

Justis- og beredskapsdepartementet får rapporten på bordet innen 20. januar 2024. Til NRK sier departementet at de deretter vil «ta stilling til videre oppfølging».

I Agder er det ikke tålmodighet til å vente på høringsrunder og nye komiteer.

– Vi ønsker å komme i gang nå. Vi vil eventuelt se på muligheten til å lage vår egen pilot for en hurtigdomstol, basert på dagens lovverk, sier Jarvoll Hekneby.

Det betyr i så fall at politiet må etterforske raskere, og at tingretten ikke kan lene seg på dagens seksukers-tidsfrist - men rydde kalenderen for de yngste.

Forsvarer Lars Ree bistår ungdom som møter rettsvesenet.

– En rask prosess vil kunne hjelpe mange til å komme videre. Når det går mange måneder før reaksjonen kommer, virker det motsatt. Som en bremse, sier Ree.

Hurtigdomstol

VIL HJELPE: – Ungdom opplever det som frustrerende når tiden går i straffesaker, sier forsvarer Lars Ree.

Foto: eirik damsgaard / nrk

Varetekt i fotlenke

Tidligere i høst kom regjeringen med et lovforslag som vil ha strengere - og raskere - reaksjon for ungdom som begår kriminalitet.

Der åpnes det for å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel, og bruk av varetekt med fotlenke.

– Noen få ungdommer begår alvorlig og gjentatt kriminalitet, dette må vi trå til for å stanse, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Justiskomiteen på Stortinget skulle avgi sin innstilling innen 28. november .

Den pågående hurtigdomstol-utredningen i Oslo skal ta inn over seg skjerpelsene i det nye lovforslaget.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

UTREDES: I slutten av januar får statsråd Emilie Enger Mehl på bordet en utredning av hurtigdomstol i Oslo tingrett.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Tar lang tid

Ungdom mellom 15 og 18 kan i norske domstoler dømmes til ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff, som begge krever samtykke - og håndteres av konfliktrådene.

Men rapporter viser at ting tar tid.

 • «Tidsbruk i straffesakskjeden» viste at det går i gjennomsnitt 69 dager (2019) fra en ungdom politianmeldes til saken er ferdig politietterforsket og vurdert av påtalemyndigheten.
 • Enten saken var innom en domstol, eller kom rett fra juristene i politiet - brukte konfliktrådene i gjennomsnitt 65 dager (2019) på å iverksette en reaksjon.
 • Oslo tingrett analyserte en rekke saker i 2019 og slo fast at det gikk i gjennomsnitt 286 dager fra siste lovbrudd til straffreaksjon i saker med ungdom under 18.

Riksrevisjonen har også vært kritisk til at tiden går i straffesaker med unge gjerningspersoner.

Hovedregelen er at tingretten skal holde rettssak innen seks uker etter påtaleavgjørelse, men undersøkelser viste at fristen ble brutt i halvparten av tingretts-sakene.

Les også Ungdomskriminaliteten aukar – jamaldra meiner foreldre må bli strengare

Ravnedalen live

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,32 kr
Dyrest kl. 18 1,78 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
 • Dusje 5,9 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,7 kr En vask
 • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
  + 8,7 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 5 %