Hopp til innhold

«Vaktbikkjene» slår ring om sykehuset

Det såkalte «Vaktbikkjeutvalget» nedsatt av Arendal bystyre lover kamp for sykehuset i byen. De føler seg sviktet av Peder Olsen.

Skisse for mulig utbygging av sykehuset i Arendal

Denne skissen viser hvordan sykehuset i Arendal kunne ha blitt bygd ut, noe som et utvalgt ser som lite gunstig.

Foto: Skisse fra rapport

«Vil ta tryggheten fra innbyggerne!»

Slik innledes en pressemelding som varaordfører Anders Kylland (Frp) har sendt ut i ettermiddag.

Dette er også en uttalelse i forbindelse med det høringsutkastet som nå ligger til styrebehandling i SSHF førstkommende torsdag.

Videre heter det:

Anders Kylland

Varaordfører Anders Kylland nekter å godta at sykehuset i Arendal kan forsvinne i 2030.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

«Vaktbikkjeutvalget» nedsatt av Arendal bystyre kan ikke akseptere dette.

Utvalget hevder at rapporten for Sørlandet sykehus mot 2030 er mangelfull og tendensiøs, og skriver:

Den har et snevert perspektiv og presenterer i hovedsak gamle tanker om å samle «alt» i Kristiansand. Hele utredningen er preget av et Kristiansandsperspektiv der resten av Agder er glemt.

Utvalget mener det er meningsløst å investere milliarder av kroner på det de mener blir et dårligere sykehustilbud for nesten halvparten av Agders befolkning.

Derfor ber de nå om at andre alternative modeller blir utredet.

Går på tryggheten løs

Det vises videre til at tidligere styreleder Peder Olsen ved Sørlandet Sykehus, foran 12 000 fakkelbærende tilhørere under folkemøtet i Arendal i oktober 2010, uttalte at de som tror sykehuset vil forsvinne tar feil.

Peder Olsen

Peder Olsen er nå direktør i Helse Sør-Øst.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Stikk i strid med Olsens påstand har en prosjektgruppe i Sørlandet sykehus nå lagt fram en utredning der de foreslår at alle sykehustilbud i Arendal flyttes til Kristiansand, sier Kylland i uttalelsen.

Han peker videre på at «Trygghet når du trenger det mest» er Sørlandet sykehus sin visjon.

– Like fullt legger sykehuset fram et forslag som tar tryggheten fra mer enn 110 000 innbyggere rundt sykehuset i Arendal, skriver Kylland og viser til at de fleste vil få en betydelig lenger avstand til sykehuset.

Siste nytt fra NRK Sørlandet