Hopp til innhold

Takker nei til millioner til eldre

Søgne kommune skulle egentlig søke om å være med i et prøveprosjekt om statlig finansiert omsorgstilbud, men ombestemte seg. – Dumt, mener leder i tjenesteutvalget.

Eldreomsorg

Omsorgstjenestene i Søgne kommer ikke til å bli betalt av staten fremover. Gjerstad og Lillesand har derimot søkt om å få være med i prosjektet som gir statlig støtte.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

11. november vedtok tjenesteutvalget i Søgne kommune at de ønsket å søke om å delta i et prøveprosjekt. Prosjektet gir norske kommuner mulighet til å få statlig finansiert eldreomsorg.

Likevel ble forslaget nedstemt da det ble tatt opp i formannskapet og kommunestyret i slutten av måneden. Det var fire stemmer for å søke, og fem stemmer mot å søke.

Søgne står dermed ikke på lista over kommuner som kan være med i prosjektet.

Staten kunne betalt

– Det er overraskende og dumt at vi ikke søkte. Hadde vi blitt med ville det i praksis gitt kommunen 5,5 millioner kroner til å drive eldreomsorg, sier leder i tjenesteutvalget, Christian Eikeland (Frp).

Christian Eikeland

Christian Eikeland fra Fremskrittspartiet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Grovt sett går prosjektet ut på at staten gjennom to forskjellige modeller skal betale for omsorgstilbudene i kommunen i tre år.

Eikeland mener eldreomsorgen i kommunen kunne blitt bedre med statlig støtte.

Å være med i prosjektet vil i utgangspunktet spart kommunen for penger, med mindre kommunen bruker mer penger enn de får tildelt. Men prøveprosjektet tar også bort noe av kommunens frihet.

KrF ombestemte seg

Kristelig Folkeparti stemte for å søke i tjenesteutvalget, men ombestemte seg til kommunestyret.

– Hadde vi blitt med i prosjektet hadde store deler av kommunens budsjett blitt tatt bort fra vår kontroll. Vi synes lokalpolitikerne kan prioritere bedre med å ha ansvaret selv, sier KrFs gruppeleder Torfinn Kleivset.

Torfinn Kleivset

Torfinn Kleivset fra Kristelig Folkeparti.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Søgne kommune har i dag vridd noen av midlene sine til oppvekstsektoren.

– Det hadde vært vanskelig å gjøre hvis staten hadde overtatt alle helsemillionene, sier Kleivset.

Også faren for at prøveprosjektet kan gi kommunen større kostnader ligger til grunn for å ikke søke, skriver kommunestyret i møteprotokollen (pdf).

Lillesand og Gjerstad har søkt

Målet med prøveprosjektet er å se om forskjellene i omsorgstilbudene i kommuner kan jevnes ut ved at staten finansierer omsorgen.

24 kommuner har søkt om å få være med i prosjektet, og Lillesand og Gjerstad er blant dem. Inntil 20 kommuner får være med i prosjektet.

– Helsedirektoratet vil nå vurdere alle søknader som kommer inn, og deretter fordele kommunene i to grupper ut fra geografi, økonomiske forhold og befolkningssammensetning, skriver Helsedirektoratet.

Helse- og omsorgsdepartementet tar den endelige avgjørelsen på hvem som får tilbud om å være med.

Får vite i januar

De utvalgte offentliggjøres 15. januar, og kommunene har fram til 1. februar på å takke ja eller nei. De valgte kommunene skal gjennom en omfattende informasjons- og opplæringsprosess før forsøket starter opp fra 1. mai.

Dersom Gjerstad får tilbud om å være med, tas dette opp på kommunestyremøtet 21. januar.

Lillesand kommune bestemte i bystyret i september at de ønsket å søke om å få være med.