Se hvilke sykehus som bruker mest på vikarer

Sykehusene i landet har brukt over 3,6 milliarder kroner på vikarer siden 2012 og fram til september 2017.

Mannlige sykepleiere

Milliarder renner ut av norske sykehus og havner hos vikarbyråer.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Sykepleierforbundet mener sykehusene må ansette flere i faste stillinger. Siden 2012 har helseforetakene brukt til sammen 3,6 millarder kroner på vikarer som leger, sykepleiere, psykologspesialister og helsesekretærer. Men mest penger blir det brukt på leger og sykepleiere.

Se liste under over ditt sykehus og vikarbruk.

Oversikt over helseforetakenes vikarbruk på helsepersonell fra 2016 til september 2017:

Helse Midt-Norge: 151 millioner kroner.

Helse Nord: 312 millioner kroner.

Helse Sør-Øst: 1,1 milliard kroner.

Helse Vest: 207 millioner kroner.

Pasientsikkerheten

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund representerer over 100.000 sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Hun tenker på pasientenes sikkerhet.

– Jeg tenker at det er veldig høye tall, og at det hadde vært mye bedre både for pasientsikkerheten og de ansatte å ansette flere. Det er helt åpenbart at grunnbemanningen er for lav. Det bør både helseministeren og sykehusdirektørene ta på alvor, sier By til NRK.

Eli Gunhild By

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By mener det bør ansettes flere sykepleiere i fast stilling.

Foto: NRK

Sykehusinnkjøp HF opplyser at i hovedsak benyttes vikarer ved avvikling av ferie for egne medarbeidere og ved akutt fravær som sykehusene selv ikke greier å dekke inn.

Helse Sør-Øst bruker mest

Helse Sør-Øst, som er det helseforetaket med flest ansatte, bruker mest penger på vikarer.

I perioden fra 2016 til september 2017 brukte helseforetaket 510 millioner kroner på vikarsykepleiere og 276 millioner kroner på vikarleger.

Det er Oslo universitetssykehus som har brukt flest vikarer i denne perioden. Av de 510 millioner kroner som ble brukt av helseforetaket på sykepleiere, brukte Oslo universitetssykehus alene 309 millioner kroner.

Ønsker faste stillinger

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen understreker at fast ansettelse skal være hovedbruken.

– Vi jobber for å redusere bruken av vikarer og midlertidige stillinger, sier Erlandsen til NRK.

Helse og omsorgsdepartementet mener pasienten er viktigst og at de derfor må oppleve færrest mulig forskjellige sykepleiere som de må forholde seg til.

– Færre vikarer

Statssekretæren mener det er færre vikarer ved sykehusene nå.

– Går bruken av vikarer nedover?

– Ja, det gjør faktisk det. Vi har stilt krav om at vikarbruken må reduseres. Vi ser det er nødvendig å ha flere ansatte i heltidsstillinger. Vi bør ha færre deltid. Folk bør hovedsakelig være ansatt fast.

Anne Grethe Erlandsen

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen mener bruken av vikarer i sykehusene har gått ned. Men har ikke tall på hvor mye.

Foto: NRK

Statssekretæren forklarer milliardbruken på at vikarene skal ha lik lønn som de som er fast ansatte samt dekking av andre kostnader som reise.

– Det kan se ut som vi bruker mer penger på vikarer, men det betyr ikke at det er flere vikarer enn før. Det er nedgang i antall vikarer, sier Erlandsen.

Vikarbruk, sykepleiere ved norske sykehus:

Vikarbruk sykepleiere fra 2016 til 3. kvartal 2017

Helsefortak

2016 til 3. kvartal 2017

Totalsum

Helse Midt-Norge RFH

95 840 980

Helse Møre og Romsdal HF

44 843 577

Helse Nord-trøndelag HF

1 888 138

St. Olavs Hospital HF

49 109 265

Helse Nord RHF

101 966 674

Finnmarkssykehuset HF

9 342 751

Helgelandssykehuset HF

11 477 186

Nordlandssykehuset HF

14 167 932

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

66 978 805

Helse Sør-Øst RHF

510 608 922

Akershus universitetssykehus HF

58 739 124

Oslo universitetssykehus HF

309 740 390

Sykehuset i Vestfold HF

20 279 780

Sykehuset Innlandet HF

1 963 831

Sykehuset Telemark HF

4 948 376

Sykehuset Østfold HF

34 513 710

Sørlandet sykehus HF

27 067 760

Vestre Viken HF

53 355 951

Helse Vest RHF

124 094 138

Helse Bergen HF

23 334 642

Helse Fonna HF

25 822 173

Helse Førde HF

7 147 110

Helse Stavanger HF

67 790 213

Totalsum:

832 510 714

Vikarbruk, leger ved norske sykehus:

Vikarbruk leger fra 2016 til 3. kvartal 2017

Helseforetak

2016 til 3. kvartal 2017

Totalsum

Helse Midt-Norge RHF

51 178 784

Helse Møre og Romsdal HF

14 310 815

Helse Nord-trøndelag HF

33 910 161

St. Olavs Hospital

2 957 808

Helse Nord RHF

211 136 576

Finnmarkssykehuset HF

72 316 718

Helgelandssykehuset HF

27 451 559

Nordlandssykehuset HF

70 474 544

Universitetsssyk. i Nord-Norge HF

40 893 755

Helse Sør-Øst

276 910 566

Akershus universitetssykehus HF

49 364 549

Oslo Universitetssykehus HF

10 077 655

Sykehuset i Vestfold HF

7 724 586

Sykehuset Innlandet HF

76 354 670

Sykehuset Telemark HF

22 537 516

Sykehuset Østfold HF

60 913 981

Sørlandet sykehus HF

31 541 668

Vestre Viken HF

18 395 941

Helse Vest RHF

83 185 321

Helse Bergen HF

10 380 940

Helse Fonna HF

33 791 480

Helse Førde HF

30 861 314

Helse Stavanger HF

8 151 586

Totalsum:

622 411 247

Kilde: Sykehusinnkjøp HF