Svarer på kritikk

- Vi skal svare på alt. Det lover Sira-Kvina kraftselskap etter kritiske spørsmål fra Fylkesmannen.

Utbygging på Tonstad

Sira-Kvina kraftselskap lover å utbedre mangler i søknaden for pumpekraftverket på Tonstad. Her ser vi planskissen for hvordan pumpekraften skal utvinnes.

Foto: Ill: Sira-Kvina Kraftselskap

Administrerende direktør i Sira-Kvina kraftselskap, Lars Audun Fodstad, sier selskapet vil imøtekomme fylkesmannens spørsmål og innevendiger til søknaden om bygging av pumpekraftverk på Tonstad.

Utbedrer risikoanalyse

- Jeg kan ikke se at dette vil innebære noe problem av betydning. De etterlyser nærmere beskrivelse av de globale miljøvirkningene av tilleggsinstallasjonen, og en mer fullstendig risiko- og sårbarhetsanalyse. Det kan vi jo selvfølgelig lage, lover Fodstad.

Positiv til pumpekraft

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som avgjør om Sira-Kvina får konsesjon til bygging av pumpekraftverk i tilknytning til Tonstad kraftverk, i Sirdal og Kvinesdal kommuner i Vest-Agder.

Lørdag opplyste direktoratet til NRK at alle innvendinger skal bli hørt, men at prinsippet bak pumpekraft er bra og viktig.

Det skal sørge for det det hele tiden er kraftreserver tilgjengelig.

- Det er jo i tråd med vår oppfatning av situasjonen, at vi må se på det store perspektivet, med klimautfordringen og det store grepet som EU har tatt der, bedyrer Fodstad.

Skeptisk til Tonstad-utbygging

- I tråd med EU-plan

EU har bestemt at utslippet skal ned med 20 prosent, energi-økonomisere 20 prosent, samt at fornybare kilder skal stå for 20 prosent av det totale energiforbruket.

EU satser i stor grad på at vindkraft skal være bærende i den andelen fornybare ressurser skal dekke, og Sira-Kvina mener et pumpekraftverk på Tonstad i så måte vil fungere som en back-up den dagen vindkraften ikke leverer varene.

- Det beste alternativet når det ikke blir utvunnet vindkraft er det vi kan tilby, ved bruk av vannkraft og pumpeinstallasjoner, hevder Lars Audun Fodstad.