Hopp til innhold

Stortingspolitikere om Sørlandet sykehus: – Tilliten er svekket

Tilliten til ledelsen ved Sørlandet sykehus er ytterligere svekket etter at saken nå ender på politiets bord.

Gisle Meininger Saudland

Stortingspolitiker Gisle Meininger Saudland (Frp) fra Flekkefjord sier anmeldelsen mot Sørlandet sykehus viser hvor alvorlig saken er.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– I bunn og grunn dreier dette seg om at vi som innbyggere har krav på god helsehjelp og være sikre på at ledelsen på sykehuset ikke ansetter ukvalifisert personell.

Det sier stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland.

Frp-politikeren fra Flekkefjord retter kritikk mot sykehusledelsen etter feiloperasjonene ved lokalsykehuset. Også i Kristiansand har pasienter blitt feiloperert.

– Tilliten er tynnslitt.

Nina Mevold og Bjørn Walle. Styremøre i Sørlandet sykehus

Administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus sier at de tar anmeldelsen til etterretning. Her med styreleder Bjørn Walle.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Helsetilsynet anmelder

Torsdag ble det klart at Statens helsetilsyn har gått til det skrittet at de anmelder Sørlandet sykehus.

Det er svært sjelden at tilsynsmyndigheten anmelder et helseforetak.

Anmeldelsen kommer etter at de konkluderte med grov systemsvikt og en rekke feiloperasjoner ved Sørlandet sykehus.

NRK har bedt om innsyn i anmeldelsen, men har fått avslag fra Statsforvalteren i Agder.

Statens helsetilsyn har foreløpig ikke svart på innsynsbegjæringen.

NRK har de siste to årene omtalt flere av feiloperasjonene ved Sørlandet sykehus.

Enkelte helsepolitikere har gått hardt ut mot ledelsen, men fra stortingsbenken i Agder har det ofte vært stille.

Vi har nå bedt samtlige stortingsrepresentanter fra Sørlandet om å kommentere saken.

– Denne saken er veldig alvorlig. Det er mange som har fått ødelagt livene sine. Det er bra at Helsetilsynet gjør jobben sin. Så må politiet finne ut om det har skjedd noe straffbart, sier Ingunn Foss (H).

Har du tillit til sykehusledelsen?

– Med det som er avdekket i denne saken er det klart at tilliten er svekket. Men jeg har tillit til at de ansvarlige rydder opp.

Åshild Bruun-Gundersen

Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Åshild Bruun-Gundersen er den eneste stortingspolitikeren fra Agder som klart og tydelig har stilt seg kritisk til det som har skjedd ved Sørlandet sykehus.

– Jeg kan ikke skjønne hvordan helseminister Bent Høie (H) fortsatt kan si at han har tillit til sykehusledelsen.

NRK har bedt om en kommentar fra statsråden på om han har tillit til sykehusledelsen.

I en e-post til NRK skriver Helse- og omsorgsdepartementet at dette er opp til styret ved sykehuset å bestemme.

Helseminister Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H)

Foto: Kamilla Marie Johnsen

– En alvorlig sak

Styreleder Bjørn Walle ved Sørlandet sykehus beskriver også saken som alvorlig.

– Dette er en alvorlig sak som vi tar på største alvor. Utover det har vi ingen kommentarer, sier Walle til NRK.

Han understreker at sykehuset jobber kontinuerlig med å forbedre pasientsikkerheten.

– Vi tar til etterretning at Statens helsetilsyn har politianmeldt sykehuset. Det er alvorlig, sier administrerende direktør Nina Mevold.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med styreleder Svein Ingvar Gjedrem, uten å lykkes.

Ber om nye tiltak

Helsetilsynet gransket Sørlandet sykehus i nesten ett år før de i januar konkluderte med lovbrudd og grov systemsvikt.

De gransket også en lege som har feiloperert en rekke pasienter. Først i Flekkefjord.

Deretter overførte ledelsen han til Kristiansand, der NRK avslørte at han fortsatte å feiloperere.

Til sammen har 450 pasienter krevd om en ny vurdering etter å ha blitt operert.

– Det er helt avgjørende med tiltak som viser at sykehuset har kontroll og at det ikke skal skje igjen. Jeg har jeg stor tro på at ledelsen vil gjøre på en troverdig og skikkelig måte, sier han, sier stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Han har tillit til at ledelsen gjør det som må til for å rette opp det som ligger til grunn for anmeldelsen.

Hans Fredrik Grøvan

Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Foto: Fredrik Hagen

Har tillit

Svein Harberg (H) deler det samme synet.

– Det er selvsagt veldig alvorlig at det fremmes anmeldelse mot helseforetaket. Det betyr at Helsetilsynet mener de har sett alvorlig svikt.

Tellef Inge Mørland (KrF) beskriver også situasjonen som alvorlig.

– Jeg har tillit til at både tilsyn og politi den forbindelse gjør nødvendige undersøkelser og følger dette opp på en god måte.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Torbjørn Nilsen

Anmeldes for hatytring etter innlegg på sosiale medier

Even Skaar er mer enn fornøyd over hegens NM løp.

Pallplass i NM for første gang: – Det er bare å gi alt

Frp-politiker i Arendal Torbjørn Nilsen postet dette på Facebook.

Sammenlignet nazi-flagg med det palestinske flagget

Her ble Ap stiftet i 1887

Vil redde huset der Ap ble stiftet: - En skam at partiet ikke tar ansvar

Nærvideo flyvrak 2

To menn dømt etter at de stjal og styrtet et mikrofly

null
Spiller nå
Reagerer på dette synet 00:36
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,18 kr
Dyrest kl. 08 2,09 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 5,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,3 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mai 2023 – mai 2024
    + 5,4 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %