Premierer unge gutter på landsbygda om de kjører fint

Unge gutter på landsbygda har mye større risiko enn andre for å bli drept eller hardt skadet i trafikkulykker. Nullvisjonen har nå startet kurs for gjøre de mellom 18 og 20 år til bedre sjåfører.

Unge gutter på landsbygda har mye større risiko enn andre for å bli drept eller hardt skadet i trafikkulykker. Nullvisjonen har nå startet kurs for gjøre de mellom 18 og 20 år til bedre sjåfører.

Stor ulykkesrisiko for unge bilister på landsbygda

Tor Damkås

Lensmann i Audnedal og Marnadal, Tor Damkås.

Foto: Kai Stokkeland / NRK
Bjørn Ivar Birkeland

Kursholder Bjørn Ivar Birkeland i Nullvisjonen

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Målet er er gjøre ungdommene til bedre bilførere og gode eksempler for andre.

Ifølge Nullvisjonen er ulykkesrisikoen for unge gutter på landsbygda opptil 40 ganger høyere enn i byen.

– Det er en kultur på bygdene hvor bil er sentralt. Det er viktig for dem å ha en stor kraftig bil som går fort, sier Tor Damkås, lensmann i Audnedal og Marnardal.

To av de tretten unge guttene på kurset er Kristoffer Tisland og Endre Olsen. Begge kjenner noen som har mistet livet i trafikken.

– Vi hadde jo en her nå som skulle kjøre en annen hjem fra fest. Sjåføren kom aldri hjem, sier Kristoffer Tisland.

Fokus på promille og fart

Det er Nullvisjonen i Åseral, Audendal og Marnardal som arrangerer kurset for andre året. Kurset, som har sterkt fokus på kjøring i ruspåvirket tilstand og fart, er for alle, men de vil helst nå fram til unge gutter.

– Når man ser på antall drepte i trafikken i Norge er det guttene som dominerer den lista, sier Bjørn Ivar Birkeland i Nullvisjonen.

Frister med rallytur

På den første kurssamlingen må deltakerne skrive under på en kontrakt, som blant annet løser politiet fra taushetsplikten.

Hvis ungdommene kjører uten alvorlige brudd på trafikkreglene fram til høsten får de premie. En dags rallykjøring på Rudskogen.

– Den viktigste grunnen til at jeg meldte meg på er jo for å bli mer obs. Det er jo ikke tøft å være dø. Men så frister det jo veldig med en tur til Rudskogen også, sier Endre Olsen.

Ulykkesrisiko
Foto: NRK