NRK Meny
Normal

Stor pågang på overgrepsmottaket i Agder

I løpet av det siste året har overgrepsmottaket i Agder hatt 116 saker. Det er langt flere enn det som var forventet da mottaket åpnet i april i fjor.

Oslo Legevakt, overgrepsmottaket

Overgrepsmottaket i Agder har fått flere henvendelser enn det de hadde forventet.

Foto: Gunnar Sakshaug / NRK

– Vi antok at 70 personer ville oppsøke oss i løpet av ett år. Nå er vi oppe i 116 saker. Det er betydelig mer enn forventet, sier seksjonsleder ved overgrepsmottaket i Agder, Benedicte Severinsen.

Håper økningen skyldes økt synlighet

Det er nå ett år siden overgrepsmottakene i Kristiansand og Arendal ble slått sammen til ett felles mottak. Det ble gjort på bakgrunn av at Helse- og omsorgsdepartementet bestemte at spesialisthelsetjenesten skulle ha hovedansvar for å hjelpe overgrepsutsatte.

Som de fleste andre overgrepsmottak i landet, ble det felles mottaket i Agder lagt til et sykehus. Dagens mottak er på sykehuset i Kristiansand.

Severinsen tror det kan være noe av forklaringen på hvorfor det har vært så stor økning i antall henvendelser.

– Vi håper og tror at det skyldes at vi nå er mer synlige, og at det ikke betyr at det begås flere overgrep, sier hun.

Tar imot henvendelser døgnet rundt

Ifølge Severinsen er det både kvinner og menn som tar kontakt med mottaket. Hovedvekten av dem som tar kontakt er i 20-årene, men det er også personer som er både eldre og yngre.

Benedicte Severinsen, seksjonsleder Ovegrepsmottaket i Agder / SSK

Seksjonsleder ved overgrepsmottaket i Agder, Benedicte Severinsen.

Foto: Åse Røysland / NRK

Ifølge Severinsen får mottaket flest henvendelser på kveld- og nattetid. I helger, og spesielt på søndager, kommer det også flere henvendelser enn på andre dager.

Uansett er mottaket rustet for å ta imot henvendelser døgnet rundt.

– Sykepleiere er på plass hele døgnet og om kvelden har vi lege i beredskap, sier Severinsen.

Gode erfaringer

Severinsen er fornøyd med ordningen med ett felles overgrepsmottak på Agder, og at erfaringene er gode.

– Beredskapsordningen og økt kompetanse gjør at vi har mulighet til å følge opp sakene på en helt annen måte enn da tilbudet var kommunalt og spredt på flere hender, sier hun.

Severinsen sier at det ikke alltid er så lett å vite når man bør ta kontakt med et overgrepsmottak, men at om man er i tvil, bør man gjøre det.

– Noe er helt opplagt et overgrep, mens andre ting er i gråsonen. Har man vært utsatt for noe som ikke føles riktig, synes jeg man bør ta kontakt, sier hun.

For å komme i kontakt med overgrepsmottaket på Agder, skal man ringe akuttmottaket.

Severinsen påpeker at man ikke trenger å anmelde saken i forkant, og at man ikke har noen plikt til å gjøre det selv om man får hjelp ved akuttmottaket.

– Men vi gjør undersøkelser og sikrer spor som kan være viktige dersom saken kommer for retten, sier Severinsen.