Rekordmange bruker overgrepsmottakene

Fredrikstad/Oslo (NRK): Aldri før har så mange oppsøkt landets overgrepsmottak som i fjor, men fortsatt mangler mange av dem kompetanse om sporsikring, leger på jobb og tilbud om tilstrekkelig oppfølging.

Ann Helen Lomsdalen

FLERE FOLK: Overgrepsmottaket i Fredrikstad har opplevd en økning i antall pasienter de siste årene, sier leder Ann Helen Lomsdalen

Foto: NRK

– Jeg håper og tror at det handler om at vi har blitt mer kjent, ikke at det skjer fler overgrep, sier Ann Helen Lomsdalen.

Hun er daglig leder på overgrepsmottaket i Fredrikstad, hvor de har hatt en økning i antall pasienter de siste årene.

Fredrikstad hadde 72 saker ved mottaket i 2016. Lomsdalen sier antallet var rundt 50 da de startet opp.

Mottaket består av undersøkelsesrom, soverom og bad. Hit kan personer som har vært, eller lurer på om de har vært utsatt for et overgrep komme for undersøkelser, hjelp og sporsikring. Man kan dusje, pusse tenner og hvile.

Det er ikke bare i Fredrikstad de har mer å gjøre ved mottaket. Aldri før har så mange benyttet seg av overgrepsmottakene i Norge. Ifølge tall fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin var det 1787 personer inne i fjor, økningen har vært jevn siden rundt 1000 personer brukte mottakene i 2008.

Fortsatt mangler

– Mye er bra og velfungerende, men mange av mottakene mangler vesentlige tilbud, sier forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Grete Johnsen. Hun har sammen med flere andre undersøkt landets 24 mottak etter en omlegging for rundt ett år siden.

Gjennomgangen viser at flere av mottakene blant annet mangler kriminalteknisk kompetanse til sporsikring.

– Når en kvinne eller mann anmelder en voldtekt så server mottaket politiet og rettsapparatet med viktige spor, så dette arbeidet bør være høyt prioritert, sier Johnsen.

Samtidig blir mangel på oppfølgingstilbud og manglende leger i beredskap tatt opp som svakheter ved mottakene.

Grete Johnsen

MYE BRA: Forsker Grete Johnsen sier flere av mottakene har blitt bedre.

Foto: NRK

– Vi synes det er alvorlig at ikke alle mottak har etablert beredskapsvakt, men fortsatt er basert på frivillig ringeliste, sier Johnsen

Dette vil si at legene ikke har plikt til å møte opp, fordi de ikke står i beredskap. Legene må ringes og bes om å møte på jobb utenom arbeidstid.

Flyttet til spesialisthelsetjenesten

Alle overgrepsmottakene ble i 2016 flyttet fra å ligge under kommunehelsetjenesten til å ligge under spesialisthelsetjenesten. Dette var for å styrke kompetansen og tilbudene ved mottakene.

Statssekretær i helsedepartementet Anne Lise Erlandsen sier rapporten fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin viser at det har skjedd en positiv utvikling på mange av mottakene.

– Det er mye bedre enn det var før, det er viktig å understreke, sier Erlandsen.

Hun håper samtidig at beredskap og kompetanse kommer på plass raskt.

– Jeg er ikke glad for at vi ikke har det på plass, men jeg er sikker på at dette vil bli prioritert og at vi sørger for at folk får den nødvendige kompetansehevingen som gjør at vi kan fungere godt på dette, sier Erlandsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger