Statsministeren til åsdølene: – Tenk dere om

Statsminister Erna Solberg ber innbyggerne i Åseral tenke på fremtiden før de som eneste kommune på Sørlandet skal ha folkeavstemningen om kommunesammenslåing.

Erna Solberg

Høyre-leder Erna Solberg håper innbyggerne i Åseral ikke glemmer at det kan bli store utfordringer for kommunen å bli stående alene.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Valglogo

Åsdølene blir anbefalt å stemme nei til sammenslåing både av ordfører og kommunestyret.

Solberg har et råd til de nær tusen innbyggerne i innlandskommunen før de skal av gi stemme i folkeavstemningen.

– Det er viktig at de tenker over hva slags utfordringer kommunen vil få i fremtiden. Kommunen skal jo gi et tilbud til alle innbyggerne, også de som trenger mest hjelp. Da må vi ha fokus på fagkompetanse og ha brede nok fagmiljøer.

– De får gjøre opp sin egen mening, men det er viktig at de tenker på dem som trenger mest hjelp.

– Kan en kommune med rundt tusen innbyggere stå alene i det fremtidige Kommune-Norge?

– Du får ikke meg til å lage vetoer på dette, for nå er det en reell diskusjon som skal skje ute i kommunene.

Valgdebatt i Åseral

KOMMUNESAMMENSLÅING-DEBATT: Da NRK Sørlandet besøkte Åseral forrige uke var kommunesammenslåing hovedtema for debatten.

Åseral vil være alene

Åseral er den eneste kommunen på Sørlandet som holder folkeavstemning samtidig med kommune– og fylkestingsvalget 14. september.

Oddmund Ljosland (Sp)

Ordfører Oddmund Ljosland (Sp) ber innbyggerne si nei til kommunesammenslåing.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

I forrige uke ble det bestemt at kommunen ikke skal jobbe videre med planer om kommunesammenslåing. I kommunestyret stemte 10 representanter for å avslutte planene og 7 var imot.

En av dem som stemte for var ordfører Oddmund Ljosland fra Senterpartiet. Han ber innbyggerne om å stemme nei til å slå kommunen sammen med andre kommuner.

– Jeg er enda mer overbevist enn tidligere i sommer om at Åseral bør gå videre alene, sa han til NRK.no 3. september.

Ikke for tidlig å bestemme seg

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Årsaken er at kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter.

I dag er det 428 kommuner i Norge, men ingen vet hvor mange kommuner regjeringen egentlig ønsker.

Arbeidet med den nye kommunereformen er i gang, og det første kommunene må ta stilling til er sammenslåing med andre. Men også nye oppgaver for kommunene utarbeides nå og skal være klare i 2017.

– Er det ikke for tidlig for kommunene å ta stilling til en eventuell kommunesammenslåing før de vet hva slags oppgaver kommunene skal ha?

– Vi mener det er gode nok grunner til å ta stilling til dette spørsmålet i dag uansett om det kommer nye oppgaver for kommunene eller ikke. Vi har for mange kommuner til å gi et godt tilbud til de som trenger høy fagkompetanse og et bredt fagmiljø for å få den hjelpen de trenger, svarer Solberg.