Søgne Høyre sier ja

Flertallet i styret for Søgne Høyre har i kveld sagt ja til nye forhandlinger om sammenslåing av Kristiansand, Songdalen og Søgne. De ber om at det raskt blir sammenkalt til ekstraordinært møte i kommunestyret. – Vi tar inn over oss at et flertall på Stortinget vil slå sammen kommunene, sier gruppeleder Tom Løchen.

Tom Løchen (H)
Foto: Svein Sundsdal / NRK