NRK Meny
Normal

Sliter med å skaffe boliger til bostedsløse i Mandal

Housing First Mandal er et treårig prosjekt som skal gi bostedsløse og vanskeligstilte en bolig. Prosjektet kan vise til positive resultater, men sliter med å skaffe boliger.

Mandal sentrum

Tilgangen på boliger for bostedsløse i Mandal er en stor utfordring.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Mange personer med rusproblemer og psykiske helseproblemer i Mandal strever med stabile boligforhold og de har ofte status som hjemløse eller bor midlertidig hos venner.

Den siste nasjonale tellingen av bostedsløshet i 2013 viste at det var 17 personer i Mandal som ble definert som bostedsløse.

Housing First Mandal er et treårig prosjekt og flere andre norske kommuner driver tilsvarende prosjekt for å hjelpe bostedsløse.

Sliter med å skaffe boliger

Geir Henriksen

Geir Henriksen er prosjektleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Mandal.

Foto: Privat

Ved utgangen av desember i fjor hadde 14 personer i Mandal fått tilbud om å delta i prosjektet. 13 takket ja og har vært aktive deltakere siden oppstarten i 2014.

De bostedsløse skaffes bolig med tett oppfølging uten å gå veien om rehabilitering og botrening, men tilgangen på boliger er en stor utfordring.

Det sier Geir Henriksen som er prosjektleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Mandal.

– Hovedutfordringen er å skaffe boliger som brukerne har lyst å bo i. Det er et stort press på boligmarkedet i Mandal, sier han.

Cirka 20 prosent av boligene har også husleie-priser som er i grenseland i forhold til deltakernes økonomi.

– Mandal kommune bruker kommunale utleieboliger i dette prosjektet. Det er en mangel på slike boliger og kommunen har mange å bosette. Andre vanskeligstilte og en økende andel flyktninger skal også bosettes, og de konkurrerer om de samme boligene som de bostedsløse i Housing First-prosjektet, sier Henriksen.

Gode resultater

Prosjektet i Mandal kan så langt vise til positive resultater.

Bo-stabiliteten er på cirka 80 prosent det første året i prosjektperioden.

– Dette må betegnes som et positivt resultat sett i lys av de utfordringene historisk sett det har vært å tilby bolig til denne gruppen samt oppnå bo-stabilitet, sier Henriksen.

Han sier det er stort fokus på utagering og uønsket adferd og det gjøres fortløpende sikkerhets- og risikovurderinger av hver enkelt deltaker. Man har også en god dialog med politiet.

«I løpet av 2014 har det vært en anmeldelse av deltaker i Housing First prosjektet. Dette var en alvorlig hendelse i forbindelse med medisinutlevering og våpen var involvert. Personen er fortsatt deltaker i Housing First prosjektet», står det i en statusrapport ved utgangen av 2014.

– Det som overrasker oss er at de som vi kanskje hadde minst tro på, er de personene som har fungert best i egen bolig gjennom dette prosjektet. Og det er jo veldig gledelig, avslutter Henriksen.