Hopp til innhold

Skjerper fraværsordning i grunnskolen

Fra i høst krever skolene i Kristiansand et møte med foreldrene dersom elever er borte fem dager etter hverandre, eller kommer for sent tre ganger i løpet av tre uker.

Studenter i arbeid

STRENGERE: Skolene skal ta raskere grep for å hindre at elever får mye fravær på grunnskolene i Kristiansand.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det hender at vi møter elever i grunnskolen som ikke har vært på skolen på flere måneder og år, sier Beate Jacob, leder for Grunnskolens pedagogiske støtte-enhet.

Nå skal det stilles strengere krav til skolene og foreldrene.

Elever skal raskest mulig tilbake etter mye fravær.

Må se dem i øynene

– Vi må sørge for at vi ser elevene og får dem i tale, slik at de ikke blir sittende hjemme, sier Jacob.

I dag er fraværsordningen, og oppfølgingen av elever som er mye borte fra undervisningen, ulik fra skole til skole.

Det skaper problemer.

– Saken er at jo lenger elevene er borte fra skolen, jo vanskeligere er det å få dem tilbake til skolen, sier hun.

Mange gruer seg

I et nytt informasjonsmateriell som skal deles ut til foreldre og lærere stilles tøffere krav til de voksne.

– Dette skal motvirke at noen elever blir sittende hjemme over lang tid, sier Jacob.

Dersom en elev er borte, eller skal forlate skolen i løpet av dagen, melder foresatte til skolen samme dag. Får ikke skolen melding om slikt fravær, så kontakter skolen hjemmet for å følge opp om eleven og finne årsaken til fraværet.

– Handler dette om skolevegring?

– Nei, det synes jeg er feil ord. Ofte er det ikke skolen de vegrer seg for. Men skolen oppdager at de er mye borte, sier hun.

Skolen har mest ansvar

Jacob forklarer at det er vanskeligere å fange opp de som stadig er litt syke og borte fra skolen. Dette handler ikke om de som er skikkelig syke, eller som har skadet seg.

– Det skal innkalles umiddelbart til møte på skolen, dersom en elev er borte fem dager sammenhengende, sier Jackob.

Det samme gjelder ved 25 % fravær i løpet av tre uker, dersom eleven forlater skolen eller kommer for sent tre ganger eller mer på tre uker.

Hun kritiserer dagens fraværssystem.

– Vi må få de skolene og foreldrene på banen så fort som mulig, og da trenger vi et bedre fraværssystem enn vi har i dag.

Rundt ti fagfolk fra Jacobs enhet skal kunne bistå foreldrene i prosessen.

– Men, dette er skolenes ansvar. De «eier» eleven, og det er læreren som skal utføre arbeidet, og innkalle til møter med foreldrene. Vi skal støtte skolen på veien, sier hun.

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,39 kr
Dyrest kl. 08 1,93 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,8 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %