NRK Meny

Skal forske på "Aktiv På Dagtid

Tilbudet «Aktiv på dagtid» har i tre år gitt sykemeldte, uføre og arbeidsledige i Aust-Agder fysisk aktivitet og sosialt samvær. Nå skal det forskes på effekten av tilbudet.

Kvinner som deltar på medisinsk yoga i ulike poseringer, instruktør som hilser og takker av.