NRK Meny
Normal

Sjekk om din kommune «forsvinner»

Fylkesmannen presenterer i dag sin anbefaling til ny kommunestruktur på Agder. Du kan følge fremleggelsen direkte her og finne ut om din kommune «forsvinner» fra kartet.

Pressekonferanse

DIREKTE KL 10: Dialogmøte der fylkesmann Stein A. Ytterdahl presenterer sin ideelle løsning på hvordan kommunestrukturen på Agder bør være i fremtiden.

Diskusjonen om kommunestrukturen i Norge har pågått i lang tid, og politikerne i sørlandskommunene har enten avslått muligheten for å slå seg sammen med andre kommuner, eller forhandlet frem ulike intensjonsavtaler om sammenslåing.

Det er sentrale myndigheter og regjeringen som gjennom kommunereformen har bedt kommunene se på mulige sammenslåingsløsninger for å lage større og mer robuste kommuner med et godt tilbud til sine innbyggere.

Innbyggerne i flere kommuner på Sørlandet har også fått sagt sitt gjennom folkeavstemninger.

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl skal presentere sin anbefaling til ny kommunestruktur på Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Så langt har folkeavstemningene og de politiske drøftingene ført til intensjonsavtaler mellom flere kommuner.

Det er regjeringen som skal konkludere våren 2017 og lage det nye kommunekartet for Norge.

Dialogmøte

Klokken 10 i dag starter et dialogmøte hvor fylkesmann Stein A. Ytterdahl presenterer sin ideelle løsning på hvordan kommunestrukturen på Agder bør være i fremtiden.

Fylkesmannen presenterer sitt forslag til en ny langsiktig kommunestruktur på Agder ut ifra mål og kriterier for kommunereformen som regjeringen har satt i gang.

Dialog om strukturen

Fylkesmannens hensikt med møtet i dag, som NRK overfører, er å få reaksjoner og innspill på forslaget fra primærkommunene i landsdelen.

Temaet avgrenses til rapporten som fremlegges og det videre arbeidet med reformen slik den nå står.

Til stede på dialogmøte er ordførere og rådmenn i Agder-kommunene, samt kommunesektorens egen organisasjon KS og representanter fra de to fylkeskommunene.

Også stortingsrepresentantene fra Agder er invitert til dialogmøtet.