Hopp til innhold

Sier nei til bom på ny E18

Et flertall i Arendal bystyre sier nei til at bomstasjonen på nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand settes i drift.

Ny E18 Arendal

Politikerne i Arendal sier nei til bompenger på nye E18 mellom Arendal og nabobyen Tvedestrand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ett års arbeidspendling mellom byene vil ifølge de foreslåtte takstene koste drøyt 16 000 kroner.

– Dagens bompengeordning er usosial. Nok er faktisk nok, sa ordfører Robert C. Nordli (Ap) fra talerstolen ifølge Agderposten.

Vedtaket ble gjort fredag etter forslag fra Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

To nei til bomstasjoner

I går sa det samme bystyret nei til bomring rundt selve Arendal.

Det skjedde etter et forslag fra Anders Kylland (Frp).

Han er fornøyd med at flertallet i Arendal bystyre nå også har sagt nei til bomstasjoner på nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Kylland vil at alt arbeid med de planlagte bomstasjonene skal stoppes. Han ønsker hverken at de skal etableres eller igangsettes.

– Vi ønsker å be fylkestinget om å behandle denne saken på nytt. Vi henstiller også storting og regjering om å utforme en ny politikk for finansiering av veier.

– Tror dere signalet dere sender nå vil vektes såpass tungt?

– Det vil jo være underlig hvis fylkestinget ikke vil lytte til et såpass vitalt organ som Arendal bystyre. Vi har et berettiget håp om å bli lyttet til, men vi får vente og se, sier Kylland.

Nei til bomring i Arendal bystyre

Torsdag sa et flertall i Arendal bystyre nei til bomstasjoner rundt Arendal. I dag ble det også flertall mot bomstasjoner på nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Synes det er useriøst

Høyres gruppeleder i Aust-Agder fylkesting Torunn Ostad, mener politikerne i Arendal har handlet useriøst.

– I alle vedtak fram til nå har Arendals politikere heiet på dette veiprosjektet. Det blir veldig useriøst når de i siste sving stemmer ned finansieringen som har ligget i planen hele tiden. Tror de at de kan tvinge regjeringen til å plutselig fullfinansiere denne ene av mange veistrekninger som bygges, spør Ostad.

Hun ser i utgangspunktet ikke behov for å behandle saken på nytt i fylkestinget, men dersom det blir noe av vil hun anbefale sin gruppe å stemme som sist.

Torunn Ostad

Høyres gruppeleder i Aust-Agder fylkesting, Torunn Ostad, tror det som har skjedd nå skyldes at noen har hatt behov for å markere standpunktene sine før valgkampen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Problematisk å endre planen

Fylkesordfører i Aust-Agder Gro Bråten (Ap), synes i utgangspunktet at bomstasjoner er en urettferdig ordning, men mener det er problematisk å endre plan for en vei som allerede er bygd.

– Veien som skal åpnes 2. juli må betales. Fylkeskommunen har stilt som garantist for lånet som etter planen skulle betales med bompenger. Hvis disse pengene ikke kommer inn eller at staten ikke vil dekke lånet, blir konsekvensen at fylkeskommunen må betale. Det er en konsekvens jeg regner med politikerne ikke har lagt til grunn for vedtaket, sier Bråten.

Tvedestrand kommunestyre har også drøftet saken. Tidligere denne måneden gikk de inn for å kreve reduksjon i bomsatsene. For passering med personbil, som etter planen skulle koste 44 kroner, var kravet en reduksjon på sju kroner.

Gro Bråten

Fylkesordfører i Aust-Agder Gro Bråten (Ap), mener det er viktig å skille mellom veier som allerede er bygd og nye veiprosjekt når det gjelder bompenger.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 0,57 kr
Dyrest kl. 08 0,63 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %