Hopp til innhold

Ny E18-strekning blir 30 prosent billigere enn planlagt

Nye E18 mellom Dørdal og Grimstad skal bygges 30 prosent rimeligere enn man hittil har regnet med. – Det må ikke gå på bekostning av kvaliteten, sier ordfører.

E18 Tvedestrand-Arendal

Flere strekninger langs E18 i Telemark og Agder skal bygges om de neste årene. Her fra Piletjenn bru mellom Tvedestrand og Arendal, der anleggsarbeidene startet vinteren 2017.

Foto: Nye Veier

Den totale prislappen for de gjenværende kilometerne mellom Grimstad i Aust-Agder og Dørdal i Telemark, vil trolig komme på 18 milliarder kroner.

– Det er viktig at en reduksjon av kostnadene ikke går på bekostning av kvaliteten, sier ordfører Per Kristian Lunden i Risør til NRK.

Det er det statlige selskapet Nye Veier AS som har ansvar for bygging av omkring 130 nye kilometer vei på E18 fra Oslo mot Kristiansand.

Utbyggingen er allerede godt i gang mellom Tvedestrand og Arendal, der veistrekningen er ventet å være ferdig i oktober 2019.

Les også: Ny E18 Tvedestrand-Arendal koster over 5 milliarder

Stiller høye krav til veien

– Vi vil ha en treffsikker vei og en vei vi kommer raskere frem på, slik at vi får utvidet bo- og arbeidsmarkedet. Men vi skal ha en skikkelig god vei, sier Lunden.

I tillegg til Risør kommune, er de seks andre kommunene veien skal gå gjennom også sterkt involvert i planleggingen: Bamble, Kragerø, Gjerstad, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Og ordføreren i Risør har klare krav til den nye veien som skal gå gjennom kommunen hans.

Per Kristian Lunden

Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, ønsker en «skikkelig god vei»​​​​​​​ mellom Grimstad og Grenland.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Under planlegginga vil jeg passe på at vi får gode kryss og avkjøringer, og at veien ligger i terrenget på en slik måte at det er så skånsomt som mulig. Og så må vi se på både hver enkelt kommunes perspektiv, og hele landsdelens perspektiv.

– Tror prisen er realistisk

Direktør for planprosesser og samfunnskontakt Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier, har stor tro på at de vil kunne bygge en god vei til 18 milliarder kroner mellom Dørdal og Grimstad.

– Vi tror dette er realistisk, sier Hobbesland.

– Betyr dette flere fjellskjæringer og lavere kvalitet på for eksempel broer?

- Nei, vi har livsløpsperspektiv på alt vi bygger. Men dette betyr at vi må bygge en mer effektiv vei, noe som betyr at vi kanskje får ned klimagassutslippene.

Finn Aasmund Hobbesland og Per Kr Lunden

Kutt i kostnadene kommer ikke til å gå utover kvaliteten på nye E18 Dørdal-Grimstad. Det lover Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier, til Risør-Ordfører Per Kristian Lunden.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Skal det kuttes i antall kryss?

– Vi skal ha tilstrekkelig mange kryss slik at folk får brukt veien, så der tror jeg vi finner en enighet.

Vil redusere reisetiden

I dag tar det 95 minutter å kjøre strekningen mellom Grimstad og Dørdal. Når den nye veien står klar, skal reisetiden være redusert med tjue minutter.

– Målet vårt er at det skal gå an å kjøre Grimstad-Dørdal på under timen. Det betyr at vi må ta noe på de prosjektene som er under bygging i dag, og så tar vi tjue minutter, kanskje mer, på det vi planlegger nå, sier Hobbesland.

Kø på E18

Etter planen skal en anbefalt veikorridor for ny firefelts på E18 Dørdal-Grimstad, være klar i slutten av 2018.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
60 meter langt kunstverk 01:10
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,63 kr
Dyrest kl. 17 3,4 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,9 kr 25 min.
  • Dusje 8,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 1 kr En vask
  • Varmeovn 2,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %