Hopp til innhold

Setesdalskulturen nærmere UNESCOs kulturarvliste

Folkedans og musikk slik den lever i Setesdal i dag, kan bli en del av UNESCOs kulturarvliste. I dag ble det klart at Norge fremmer nominasjon fra Setesdal spelemannslag.

Sigurd Brokke

Sigurd Brokke er en av Setesdals mange folkemusikere.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Astri Rysstad

Astri Rysstad har arbeidet for at UNESCO skal vurdere om setesdalskulturen skal komme på verdensarvlisten.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Astri Rysstad er en av dem som har arbeidet for at dans, stev og musikk fra Setesdal skal få status som del av menneskehetens immaterielle kulturarv:

– Det har vært en grusom spennende dag! Og endelig kom den positive telefonen fra Kulturrådet: Norge stiller seg bak nominasjonen vi har arbeidet med siden 2012!

Setesdølene har altså arbeidet med saken i fem år, og i dag sendte Norge nominasjonspapirene videre til Paris.

– Stor anerkjennelse

UNESCO har siden 2003 gitt immaterielle kulturuttrykk status som del av verdens kulturarv. Mens den mer kjente verdensarvlisten omhandler materielle kulturuttrykk, fokuserer den immaterielle kulturarvlisten på det som ikke er materielt. På folkemunne kan den etter hvert kanskje bli kalt kulturarvskonvensjonen.

Hildegunn Bjørgen

Hildegunn Bjørgen arbeider med immateriell kulturarv i Kulturrådet.

Foto: NRK

Hildegunn Bjørgen i Kulturrådets seksjon for internasjonale og andre tverrgående oppdrag sier at nominasjonen er et godt eksempel på arbeid med å videreføre immateriell kulturarv i Norge.

– Vi ser at arbeidet med forslaget er godt forankret lokalt. Og den immaterielle kulturarvlisten har nettopp fokus på videreføring av kunnskap i utøvermiljøene. Videreføring er den viktigste delen av vernet. Arbeidet med å overføre kulturen til neste generasjon er viktig, sier Bjørgen.

Folkedans på Hovden i Setesdal 17. mai 2014

Folkedans på Hovden i Setesdal 17. mai 2014

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Fra pub til UNESCO

Astri Rysstad er leder av Setesdal spelemannslag. I beskrivelsen til UNESCO skriver spelemannslaget at dans, spel, kveding og stevjing er viktig for identiteten til setesdølene.

Gunnar Stubseid

Gunnar Stubseid har vært en av pådriverne for å få Setesdal på UNESCOs liste.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Musikken og dansen har rom for individualitet og variasjon. Den blir brukt både hjemme, i kulturskolen, på puben og på scenen. Stevet er med på å ta vare på dialekten.

De skriver også at stev blir brukt i reklame, som debattinnlegg, i søknader, og som verseform i forbindelse med bryllup og konfirmasjoner. Det lages fremdeles nye slåtter innenfor den tradisjonelle formen. Og utøverne er menn og kvinner i alle aldersgrupper.

En prosent av innbyggerne i Bygland, Valle og Bykle er utøvende spellemenn. Fem prosent driver med kveding og 15 prosent er dansere. Det er nettopp det at kulturen lever og leveres videre, som gjør at søknaden fra Setesdal nå sendes til Paris.

Hildegunn Bjørgen fra Kulturrådet sier nominasjonen tidligst blir behandlet på mellomstatlig komitemøte i UNESCO i november/desember 2018.