Hopp til innhold

Vil ha folkemusikk som verdensarv

Setesdal spelemannslag ønsker at Setesdals tradisjonsrike folkemusikk skal bli en del av UNESCOs verdensarvliste.

Barn i bunad fra Setesdal

Folkemusikk og folkedans står svært sentralt i kulturen i Setesdal.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

I dag ble forslaget til spelemannslaget behandlet i Setesdal regionråd.

Kari Margrete Okstad i Setesdal spelemannslag mener folkemusikken består av et rikt utvalg av musikk, dans og slåtter, som fortjener å bli verdensarv.

Kari Margrete Okstad

Kari Margrete Okstad i Setesdal spelemannslag orienterte i dag Setesdal regionråd om saken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Folkemusikken i Setesdal er slåttemusikk, stevtradisjon, bånsuller, dans og lokking på heia. Dette er bruksmusikk som er brukt i mange hundre år og som nå er blitt konsertmusikk, sier hun til NRK.

Sterke tradisjoner

– Hvem er det som vil dette?

– Det er Setesdal spelemannslag som har tatt initiativet i samarbeid med rådet for folkemusikk og folkedans i Trondheim hvor professor Egil Bakka har sagt at Setesdal må ta dette initiativet videre, sier hun.

– Hvorfor er dette så viktig?

– Dette er tradisjoner som har levd sterkt i mange hundre år og vi vet at dette lever i dag gjennom mange profesjonelle utøvere. Vi har fått mange fra andre land som er kommet hit for å dyrke denne musikken, fordi den er så sterk, og vi ønsker at flere skal få oppleve denne kulturen, sier hun.

Lite synlig i Setesdal

Okstad sier at folkemusikken er litt lite synlig blant folk i Setesdal i dag, og hun ønsker og håper at disse gamle tradisjonene igjen skal bli viktige for folk.

– Musikken er litt lite synlig i dag blant folk flest i Setesdal og vi ønsker å få flere med og få flere til å oppleve dette sterke møtet mellom mennesker, musikk og dans, sier hun.

Okstad mener at det er viktig å få opp stoltheten for egen kultur i Setesdal.

– Det er kanskje litt lite stolthet over egen kultur. Det er veldig mange profesjonelle utøvere, men det bør også være en viktig del av identitetsfølelsen for alle folk i Setesdal, sier hun.

Interessant

– Dette er svært interessant. Det kan jo få stor betydning om man kommer på UNESCOs liste over immaterielt kulturvern. Samtidig kjenner man jo disse prosessene i forhold til andre kulturområder, og en vet at det er en krevende prosess. Jeg ønsker de lykke til og imøteser en søknad, men vi må være flere enn bare Setesdal regionråd om vi skal komme i havn med dette.

Det sier leder av Setesdal regionråd, Leiv Rygg, til NRK.

Han mener at man må kjøre et stort og omfattende prosjekt med flere aktører, dersom man skal kunne lykkes med å få folkemusikktradisjonen i Setesdal på UNESCOs liste.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon som har tatt initiativ til flere ulike verneprogram. Det mest kjente er Verdensarven fra 1972.

Verneprogrammet for immateriell kulturarv ble etablert i 2003, og det er her folkemusikken i Setesdal vil ha en plass.