Se hva slags sykehus styret vedtar

I dag behandler styret ved Sørlandet sykehus den omstridte sykehusplanen for 2030. Her kan du følge debatten direkte.

Styremøte Sørlandet Sykehus fra Scandic Byporten Hotell Kristiansand

NRK Sørlandet overfører styremøtet direkte på nett.

Målet med dagens vedtak er at det skal være i samsvar med den nasjonale helse- og sykehusplanen som kommer senere i år.

Det er lagt frem tre muligheter for den fremtidige sykehusstrukturen i landsdelen:

  • Videreføring av dagens struktur med tre somatiske sykehus.
  • Ett hovedsykehus og et eller flere mindre helsesentre.
  • Ett stort hovedsykehus.

I alle de tre modellene kombineres sykehus-løsningen med regionale helsesentre (RHS) ulike steder i landsdelen.

Jan Roger Olsen

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Direktøren for Sørlandet sykehus Jan Roger Olsen har flere ganger sagt at dagens driftsmodell ikke er bærekraftig nok for fremtiden.

De tillitsvalgte ved sykehusene i Flekkefjord og Arendal var raskt ute og krevde at det må foretas en fullstendig risiko- og sårbarhetsanalyse av de tre modellene som er skissert for et fremtidig sykehus.

Det har vært størst mobilisering i Flekkefjord, der de er svært redde for å miste flere av tilbudene sykehuset i byen i dag tilbyr.