Satser på ski-charter til Hovden

Gullknapp Flyklubb i Arendal ønsker å satse stort på flygninger fra kysten til Hovden i Setesdal i vintersesongen. Klubben ønsker å overta ansvaret en landingsstripe på Hartevann.

flybilder over Hovden + innflyging til islagt Hartevann + landing sett fra cockpit (fått fra Gulknapp flyklubb), scener fra flystevne på islagt vann i Sverige (fått fra flyklubben), sync med flyver/primus motor på Gullknapp