Satser på null fravær under kjøreopplæring

Trafikkskolen GulBil i Kristiansand satser på at skoleelever skal unngå fravær når de deltar i kjøreundervisning.

Gu bil kjøreskole

Trafikkskolen Gul bil satser på at elevene unngår fravær på skolen under kjøreopplæringen.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Debatten om fraværsgrense på videregående skole fortsetter. Trafikkskolen Gulbil i Kristiansand startet i forrige uke en kampanje der elver skal kunne ta lappen uten fravær på skolen og tilbyr å kjøre helger og på kveldene.

Daglig leder i GulBil Per Kristian Folkvord sier de kjører også på dagtid, men ser at elevene ikke vil ha fravær.

– Vi kan ikke bare tenke at vi kan kjøre fra klokken åtte til klokken 16, vi tilbyr tjenestene også på ettermiddagen og lørdager og i utvidet ferie, sier Folkvord.

Per Kristian Folkvord, kjørelærer hos GulBil

Per Kristian Folkvord sier GulBil satser også på kjøreopplæring om ettermiddagen.

Foto: Kim Nystøl / NRK

Han er klar over at trafikkbildet kan være annerledes om ettermiddagen og ikke alltid er lik som på dagen.

Trafikkskolen kjører med fire biler på ettermiddagen.

– De videregånde skolene var mer lempelige før med fravær, men de skolene som ikke har trafikkutdanning, skriver nå fravær.

Folkvord sier etterspørselen etter kjøretimer har økt etter kampanjen i forrige uke, blant annet har trafikkskolen hengt opp plakater og har egen nettside.

Men flere trafikkskoler tilbyr kjøring etter skoletid, men ikke mange tilbyr kjøring i helgene.

Folkevord mener trafikkskolene må møte elevenes behov slik at de ikke får registret fravær.

Ikke enig

Administrerende direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Torgeir Abusdal, mener trafikkskoler i Norge har verdens beste kjøreopplæring. Men han er skeptisk til å kjøre etter skoletid.

– Problemet ved kjøring etter skoletid er at elevene vil i større grad kjører med mindre trafikk på veiene og et helt annet trafikkbilde enn de møter på dagtid. Mange vil også være mindre opplagte om kvelden og utbyttet blir mindre, sier Abusdal.

Torgeir Abusdal

Administrerende direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund er skeptisk til kjøring etter skoletid.

Fravær

Adm dir Torgeir Abusdal i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund sier at mange skoler tidligere har brukt skjønn og derfor ikke gitt elevene fravær under trafikkopplæring.

Nå har forbundet sendt brev til partiene på stortinget der de ber om at fraværsreglen når det gjelder trafikkopplæring revurderes.

Abusdal tror ikke at elevene ønsker å bruke egenmeldingen på inntil ti prosents fravær på trafikkskoleundervisning.

– Mange elever er opptatt av å ikke ha fravær. Skal man ut i jobb og har fem til sju prosent ugyldig fravær, kan arbeidsgiver reagere på vitnemålet, sier Abusdal.

Trafikkskolene i kampen for å unngå fravær

Trafikkskolen Gul bil på Sørlandet satser på at elevene unngår fravær på skolen under kjøreopplæringen.

Foto: Inger-Lise Hansen / NRK