Sakkyndige: – Var tilregnelig

De tre sakkyndige mener den tiltalte 20-åringen ikke var psykotisk da han drepte kameraten Joakim Ophaug Røksland.

Magne Tauler, Gunnar Johannessen, André Dahl Sørensen

Rettspsykiaterne Magne Tauler, Gunnar Johannessen og psykolog André Dahl Sørensen har vurdert tiltalte.

Foto: Jon Anders Møllen/NRK

Allerede da rettssaken startet i Kristiansand tingrett sa aktor at stridens kjerne i den sju dager lange rettssaken ikke handler om tiltalte utførte handlingene, men om han kan straffes for å ha drept kameraten.

Tiltalte i mandalsdrapet etter pågripelsen

Slik var den tiltalte 20-åringen kledd da han ble pågrepet omkring to timer etter drapet på kameraten.

Foto: Jon Anders Møllen/NRK

Tre sakkyndige har observert tiltalte mens han har vært innlagt i psykiatrien og sittet fengslet. I den foreløpige rapporten kom de sakkyndige fram til at han var tilregnelig da han drepte kameraten Joakim Ophaug Røksland (18), men to av dem uttrykte tvil.

– Hovedkonklusjonen er at vi opprettholder vårt standpunkt og anser ham som strafferettslig tilregnelig, sa rettspsykiater Gunnar Johannessen under sin framleggelse. De sakkyndige har observert tiltalte gjennom hele rettssaken.

De sakkyndige uttrykker imidlertid fortsatt noe uenighet vedrørende tilregnelighet.

– Ekstremt vanskelig

Rettspsykiater Magne Tauler har ikke funnet holdepunkter for noen form for symptomer på psykose. Hans to kolleger mener 20-åringen kan ha hatt slike symptomer både før og etter drapet.

Men de kan ikke si sikkert om dette gjaldt på tidspunktet da drapet skjedde.

De rettssakkyndige understreket at det har vært en komplisert oppgave å vurdere den tiltaltes mentale helse.

– Han har vært ekstremt vanskelig å vurdere, sa Gunnar Johannessen.

Tiltalte i Mandalsdrapet etter pågripelsen

Dette utstyret var kjøpt på internett, og tiltalte har hevdet han skulle bruke uniformen som fremmedkriger i Syria. Tiltalte blir omtalt som svært våpeninteressert.

Foto: Jon Anders Møllen/NRK

Deres felles erklæring er på 58 sider, noe som er omkring dobbelt så mye som normalt.

Styrt av «Victoria»

Under sin vitneforklaring pekte 20-åringen på at han var styrt av sitt alter ego «Victoria». Ifølge tiltalte skal denne personifiserte stemmen ha beordret ham til å utføre drapet.

Tiltalte har forklart at «Victoria» kom inn i livet hans dag han fylte 15 år. Hun skal ha vært en «person» han kunne føre samtaler med, men etter hvert tok hun kontroll over ham.

– Jeg er så lei for det. Joakim døde helt og holdent fordi jeg ble kommandert, hevdet drapsmannen og refererte til stemmene i hodet.

Tiltalte forklarte i retten at «Victoria» plutselig sa til ham; «vi tar ham».

Nektet for indre stemmer

De sakkyndige har hatt vanskelig for å vurdere hvor vidt Victoria er reell for tiltalte fordi ingen har hørt om denne stemmen før innleggelse.

Rettspsykiater Magne Tauler sier den tiltalte ble spurt om han ble styrt av stemmer bare tre uker etter drapet. Det skal tiltalte ha svart benektende på og hevdet at drapet på bestekameraten skjedde på impuls.

Både Tauler og Gunnar Johannessen påpeker i denne sammenhengen at den tiltalte kan ha lest seg opp på hvilken straff han kan forvente seg, og dermed også hva som skal til for å bli erklært utilregnelig. Elevdrapet i Mandal

Knivene fra drapssaken i Mandal

Knivene fra drapssaken i Mandal.

Foto: Jon Anders Møllen / NRK