Rekordkomponist

Han har uoffisiell verdensrekord i antall skrevne symfonier. I dag urfremføres en av dem i Kristiansand.

Leif Segerstam og Kristiansand Symfoniorkester
Foto: Pål Tegnander / NRK

Torsdag kveld urfremføres den finske komponisten Leif Segerstams symfoni nr. 128 av totalt 180 i Kristiansand.

Da Kristiansand Symfoniorkester ba ham dirigere Sibelius og ett av sine verk, ga han like godt en symfoni til orkesteret.

Og det er viktig å passe tiden når man har med hans symfonier å gjøre.

Spiller uten dirigent

Komponist og dirigent Leif Segerstam går til flygelet denne gangen. For alle hans symfonier skal spilles i mellom 18 og 24 minutter, og uten dirigent. Høyt på et notestativ noen meter foran orkesteret står en godt synlig klokke. Den fungerer som en rettesnor for hvor lenge symfonien har vart.

Det er onsdag formiddag og Kristiansand symfoniorkester har prøver foran torsdagens uroppføring av den 2 år gamle "Admiring the nordic Nature" - nummer 128 i rekken av Segerstams ufattelige 180 symfonier. Han sier det til stadighet blir stilt spørsmål ved kvaliteten på arbeidet når mengden er så stor, men han tilbakeviser problemstillingen.