– Ny forskning kan redusere frykten for kreft

Etter omfattende kreftforskning ved Sørlandet sykehus har man funnet ut at polypper i tarmen, som kan være forstadiet til kreft, ikke er like farlig som først antatt.

Øyvind Holme

Øyvind Holme er overlege og forsker på prosjektet som har fått overraskende gode resultater, ifølge dem selv.

Foto: NRK

Torsdag presenterer Sørlandet sykehus ny kreftforskning i det medisinske tidsskriftet The New England Journal of Medicine.

Som NRK Sørlandet tidligere har fortalt, så har sykehuset utført en omfattende screening av mage og tarm hos over fem tusen sørlendinger.

Hos én av fire undersøkte pasienter fant man også forstadier til kreft, såkalte polypper.

Et sentralt funn er at en type polypper, som man kaller lavrisiko-polypper, ikke øker sjansen for kreft i tykktarmen slik man har trodd frem til nå.

Et overraskende funn

– Det finnes to typer polypper, en som er i lavrisikogruppen og en som er i høyrisikogruppen, sier overlege og kreftforsker Øyvind Holme.

Han er en av de sentrale bak forskningen og forklarer at de er utrolig godt fornøyd med resultatet.

– Dette er et overraskende funn for oss og det er forskning i verdensklasse gjort på Sørlandet sykehus, sier Holme til NRK.

Overlegen forklarer at de som har disse lavrisiko-polyppene ikke lenger trenger å bekymre seg – tvert imot.

– Veldig mange polypper utvikler seg ikke til kreft og vi har funnet ut at de som har lavrisiko-polypper faktisk har mindre sannsynlighet for å utvikle kreft enn den generelle befolkningen, sier han.

Mindre ressursbruk

– Denne oppdagelsen er veldig viktig, spesielt når man tenker på hvor mye ressurser man har brukt på å følge opp mennesker med polypper av alle slag. Dette vil spare oss for mange penger, sier Holme.

Tidligere har man undersøkt alle pasienter med polypper, men nå blir jobben enklere for legene.

– Nå kan vi konsentrere ressursene på folk vi vet er i risikogruppen, sier Holme.

Overlegen understreker at det er meget positivt å kunne berolige mange pasienter med polypper som ikke er i risikogruppen.

– Dette betyr veldig mye for kunnskapen på dette området ved Sørlandet sykehus, sier Holme.

– Hold deg aktiv

Det flere ting som kan føre til økt risiko for tykktarmskreft.

– Om man har en slapp livsstil og spiser usunt uten å være i aktivitet så øker man sjansene for å få denne typen kreft, sier overlegen.

Andre faktorer som kan øke risikoen er mindre valgfrie, forklarer han.

– Om man har førstegradsslektning, det vil si en søster, bror eller forelder med tarmkreft, så øker risikoen med opp til 50 prosent, sier Holme.