Hopp til innhold

Politiet henlegger saken mot Sørlandet sykehus: – Jeg er veldig, veldig skuffa

Feilopererte pasienter reagerer kraftig på at straffesaken mot Sørlandet sykehus nå er henlagt. Legen fra Kasakhstan er fortsatt siktet.

margret 2

Margret Annie Gudbergsdottir er en av flere pasienter som har blitt feiloperert ved Sørlandet sykehus.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Sørlandet sykehus har vært siktet og under etterforskning etter flere feiloperasjoner.

Nå har politiet henlagt saken.

Forholdene har to års foreldelsesfrist fordi siktelsen går på helsepersonelloven.

– Jeg føler meg bare så skuffa. Jeg vet ikke hva jeg skal si, forteller Margret Annie Gudbergsdottir.

Hun ble feiloperert i hånda, og sliter med store smerter natt og dag.

– Hele jula mi er ødelagt. Livet er ødelagt.

Hun ble operert etter foreldelsesfristen.

Men politiet mener det ikke kan bevises at sykehusets rutiner var for dårlige.

margret 1

Gudbergsdottir ble feiloperert av legen i juli 2019. Også etter at politiet mener rutinene var gode nok.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Det var Statens helsetilsyn som ba politiet om å reise straffesak.

Vi registrerer at saken er henlagt fordi flere av forholdene er strafferettslig foreldet, sier fagsjef Toril Sagen.

Helsetilsynet har ikke tatt stilling til om de vil påklage henleggelsen.

NRK forklarer

Sykehussaken på Sørlandet

Sykehussaken på Sørlandet

Mange feiloperasjoner

 • Ved sykehuset i Flekkefjord ble pasienter over flere år feiloperert av en lege som ikke var ortoped. Ledelsen visste han ikke hadde denne spesialistutdanningen.  
 • Ledelsen ved Sørlandet sykehus overførte legen til Kristiansand for at han skulle ta spesialiseringen. Der fikk han stor frihet, og fortsatte å feiloperere.
 • Etter NRKs avsløringer har 450 pasienter krevd en ny vurdering.
Sykehussaken på Sørlandet

Systemsvikt og lovbrudd

 • Etter NRKs avsløringer, satte Statens helsetilsyn i gang en omfattende granskning av Sørlandet sykehus og legen. De konkluderte med flere lovbrudd, og grov systemsvikt.
 • Legen som feilopererte, mistet autorisasjonen. Han innrømmet aldri noen av feilene.
Sykehussaken på Sørlandet

Straffesak

 • Statens helsetilsyn anmeldte Sørlandet sykehus for brudd på helsepersonelloven. 
 • Agder politidistrikt tok ut siktelse mot både sykehuset og legen som feilopererte. 
 • De henla saken i desember 2021. 
Sykehussaken på Sørlandet

Fikk foretaksbot

 • I mars 2022 ila statsadvokaten Sørlandet sykehus en bot på én million kroner. 
 • Et enstemmig styre vedtok millionboten 31. mars samme år. 

Foreldet

Politiets etterforskning gjelder hendelser som har skjedd etter 13. april 2019.

Alt før denne datoen, regnes som foreldet.

Det betyr at alt som har skjedd av svikt og feilopereasjoner i Flekkefjord er foreldet.

Legen feilopererte flere i Kristiansand etter denne datoen.

– Kravene til bevis er strenge. Etterforskningen viser at det var tilstrekkelige kontrolltiltak rundt den aktuelle legen da, sier Røyr.

Det reagerer pasientene på.

– Hvordan kan rutinene ha vært på plass? Jeg er veldig, veldig skuffa.

Det sier Svein Are Auestad, som ble operert 22. november 2019. Han utførte en avansert operasjon av hånda hans.

Svein Are Auestad

Svein Are Auestad ble operert etter at politiet mener rutinene var gode nok.

Foto: Privat

Helsetilsynet har konkludert med feiloperasjon, og at legen ikke skulle utført inngrepet.

Auestad forstår lite av henleggelsen.

– Tar det på alvor

Sørlandet sykehus tar henleggelsen «til etterretning». Det sier administrerende direktør Nina Mevold.

Og så er vi glade for at politiet vurderer våre kontrolltiltak som gode de siste årene.

Hun vil på nytt beklage ovenfor pasientene.

– Jeg er lei meg, og vi beklager på det sterkeste at det er pasienter som har fått behandling som ikke har vært i tråd med god medisinsk praksisk.

Administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus Hf

Administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Du hadde ansvar for at legen ble overført til Kristiansand, der han fortsatte å feiloperere. Hvordan føler du ditt personlige ansvar er her?

Legen ble overført på riktig sted i organisasjonen da jeg var administrerende direktør. Mitt ansvar er å jobbe på systemnivå for å forbedre pasientsikkerhet og behandlingskvalitet. Vi er glade for å se at politiet i Agder konkluderer med at vi har gjort det de siste årene

Til syvende sist, er det vel du som har ansvaret?

– Jeg er ansvarlig for alt som skjer på Sørlandet sykehus.

Jan Inge Thesen

Advokat Jan Inge Thesen vurderer å påklage henleggelsen.

Foto: PAUL PAIEWONSKY / ADVOKATFIRMAET ROBERTSEN

Vurderer å påklage henleggelse

Et tjuetalls pasienter har krevd erstatning fra Sørlandet sykehus som følge av feiloperasjoner.

– Vi vil vurdere å påklage henleggelsen til statsadvokaten.

Det sier advokat Jan Inge Thesen.

– Flere av sakene har skjedd etter foreldelsesfristen på to år, og ledelsen har visst om at legen ikke var utdannet ortoped.

Thesen mener saken kan omfattes av straffeloven, og at det handler om kroppsskade.

Politiadvokat Hans Olav Røyr sier det ikke har vært aktuelt å utvide siktelsen til å gjelde kroppsskade.

Hans Olav Røyr

Politiadvokat Hans Olav Røyr.

Foto: Asbjørn Berge / NRK

Lege fortsatt under etterforskning

Politiet etterforsker fortsatt legen som står bak en rekke feiloperasjoner.

Han jobbet i elleve år som overlege i ortopedi i Flekkefjord, uten å være ortoped.

Mange pasienter endte som uføre på grunn av grove feiloperasjoner. Noen av dem døde av feilbehandling.

Lege som har feiloperert

En kasakhstansk lege jobbet i elleve år i Flekkefjord. Han var ikke ortoped, og feilopererte en rekke pasienter.

Foto: Svein Løvland / Avisen Agder

Ledelsen ved sykehuset overførte legen til Kristiansand. Det var godkjent av administrerende direktør, Nina Mevold.

Feiloperasjonene fortsatte.

– Agder politidistrikt er ikke ferdige med etterforskningen av legen, sier Røyr.

Han er siktet for brudd på helsepersonelloven § 4, for å ikke ha gitt forsvarlig helsehjelp.

Politiet regner med at etterforskningen mot legen vil være ferdig tidlig i 2022.

450 pasienter har krevd en ny vurdering etter at de ble operert av denne legen, og en annen lege som jobbet i Flekkefjord.

Finn Åge Olsen

Finn Åge Olsen er en av de feilopererte pasientene. Han måtte amputere.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Uvanlig

Det er bare i svært spesielle tilfeller at helsetilsynet går til anmeldelse, og ber om påtale. Kun fem ganger har et foretak blitt anmeldt de siste fem årene.

Ifølge en oversikt fra 2002 til 2008 ble det begjært påtale i 0,7 prosent av tilsynssakene med uforsvarlighet.

null
Spiller nå
Er bunaden din klar til 17. mai? 01:30
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 12 1,03 kr
Dyrest kl. 08 1,42 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
 • Dusje 5,8 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,7 kr En vask
 • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
  + 6,8 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 4,9 %