Penger til Hove

Hovefestivalen er i pengeknipe og Arendal kommune låner nå festivalen 3 millioner kroner.

Sedler

Hovefestivalen trenger penger.

Foto: Rainer Prang / NRK

Toffen Gunnufsen og Geir Lundstøl

Toffen Gunnufsen (t.h) og Geir Lundstøl i Hovefestivalen får trolig pengelån fra Arendal kommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører Torill Rolstad Larsen (Ap) vil hjelpe Hovefestivalen ut av pengeknipa.

Mandag kveld diskuterte Arbeiderpartiet sin holdning til å hjelpe Hovefestivalen, og går inn for at kommunen gir et lån på 3 millioner kroner.

- Det er nå politisk flertall for en slik løsning, sier Torill Rolstad Larsen til NRK Sørlandet.

FrP skeptisk

- Vi ser potensialet i festivalen. Den er et flott tilskudd til Arendal og regionen, og den gir mye igjen, sier ordføreren.

Fra tidligere er det kjent at Fremskrittspartiet er svært skeptisk til en kommunal redningsaksjon.

Frp er redd for Quart-tilstander i Arendal og gjentatte søknader om kommunal støtte og mer penger.

Også Kristelig Folkeparti er skeptiske til en slik pengestøtte til Hovefestivalen.

6,6 millioner i minus

Hovefestivalen oppnådde i sitt første år å bli Norges største musikkfestival innenfor rock og pop.

Festivalen omsatte for nesten 51 mill kroner, men gikk med et regnskapsmessig underskudd på 6, 6 millioner kroner i fjor.

Underskuddet var ventet, men ble noe høyere en først antydet.

Budsjettet for 2008 er imidlertid satt opp i balanse med en omsetning på vel 54 millioner kroner.