Overskudd i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst, som sykehusene på Sørlandet er en del av, hadde et overskudd på nær 60 millioner kroner i 2012.

Korridor sykehus

Den totale økonomiske situasjonen til sykehusene i Helse Sør-Øst er bedret fra 2011 til 2012.

Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Helse Sør-Øst hadde et underskudd året før på 480 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Helse Sør-Øst.

En viktig årsak til overskuddet er at sykehusene i helseregionen har behandlet svært mange pasienter og at aktiviteten gjennom hele året var noe høyere enn planlagt.

– Når regionen samlet får et lite overskudd, er det fordi alle helseforetakene utenfor Oslo-regionen leverer ganske gode overskudd.

Det sier administrerende direktør Peder Olsen i Helse Sør-Øst.

Oslo-sykehusene sliter

De fleste helseforetakene går i pluss, men foretakene i hovedstadsområdet har fortsatt negative resultater, men bedre resultater enn for et år siden.

– Sykehusene har samlet god styring med økonomien og har styrket sin evne til å investere og utvikle tjenestene til pasientenes beste, mener Peder Olsen.

– Vår evne til å fornye utstyr og bygningsmasse er lavere enn vi ønsker oss, men vi har nå tatt et betydelig skritt i riktig retning, legger han til.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Aust-Agder og Vest-Agder, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, og Telemark.