Opplever støtte fra hotellgjestene

Til tross for stor opptrapping av hotell- og restaurantstreiken, opplever streikevaktene støtte fra hotellgjester og forbipasserende.

Streikevakter utenfor Clarion hotel Ernst

Streikevaktene utenfor Clarion Hotel Ernst er glad for støtteerklæringene fra forbipasserende og hotellgjester.

Hotell- og restaurantgjester i Aust- og Vest-Agder har siden lørdag morgen kunnet merke Fellesforbundets opptrapping av streiken som har vart i to uker.

Med solid streikekasse og motiverte medlemmer ble ytterligere 925 tatt ut på landsbasis lørdag:

Streikevakter Scandic bystranda

Streikevaktene utenfor Scandic bystranda er godt synlige.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

I Kristiansand har streikevaktene utenfor Clarion Hotel Ernst bare fått positive tilbakemeldinger fra gjester og forbipasserende:

– Vi står her i skyggen hvor det blåser, men da er det deilig å kjenne varmen fra folk som går forbi her, forteller Thomas Hansen.

Ingen hotellmiddag å få

En av dem som støtter de streikende, er Berit Brinkbo. Hun bor på Clarion Hotel Ernst i forbindelse med en konfirmasjon, og forteller at de fikk beskjed om at det ikke ville være mulig å få middag på hotellet på kvelden.

– De kjemper for å få bedre lønn, og det synes jeg er veldig bra.

Brinkbo mener at streiken ellers ikke påvirker dem som hotellgjester i særlig grad.

Hotellstreik Caledonien

Radisson Blu Caledonien i Kristiansand har nå 42 streikende.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Mener opptrappingen er nødvendig

Thomas Hansen sier forbipasserende forstår mye av grunnlaget for streiken, og at folk reagerer på at de ikke har lokal forhandlingsrett.

Med opptrappingen lørdag håper han de vil komme et skritt nærmere en løsning. Jo flere de står samlet, jo sterkere er budskapet, håper Hansen.

– Vi har en sak vi vil kjempe for og vil stå så lenge det er nødvendig for å få en løsning, avslutter streikevakten.