Hopp til innhold

– Dårlig betalt og ubekvem arbeidstid

Stine Karin Marthinsen og andre hotell- og restaurantansatte tilhører de i Norge som har lavest lønn, sammen med blant andre butikkarbeidere.

Stine Karin Marthinsen

LAVTLØNNSYRKE: Stine Karin Marthinsen er kokk på Hamar, et yrke som er dårlig betalt og ofte har ubekvem arbeidstid.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

I dag presenterte Klassekampen tall fra en rapport fra Senter for lønnsdannelse som viser at lønnsforskjellene i Norge øker. De som tjener minst, har fått enda mindre de siste 15 åra. Fra 2008 til 2015 hadde de lavest lønte en reallønnsvekst på bare 0,5 prosent.

– Vi fortjener mer, sier Stine Karin Marthinsen fra Ringsaker. Hun har fagbrev og mange års ansiennitet.

300 tusen kroner i året

I hotellbransjen er snittlønna på 300 tusen kroner i året, noe av det dårligst betalte her i landet.

Marthinsen, som er tillitsvalgt i Fellesforbundet og jobber ved et av hotellene i Hamar, har merket at de har sakket bakut i forhold til andre lønnsgrupper.

– Det går veldig sakte, sier Marthinsen, som tenker på den trege lønnsutviklingen de opplever.

Stine Karin Marthinsen og Morten Solbakken

IKKE BRA: Morten Solberg i Fellesforbundet er ikke glad for rapporten som viser at blant andre de hotellansatte har hatt dårlig lønnsutvikling.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Som i USA

Morten Solberg er distriktssekretær i Fellesforbundet. Han er ikke overrasket over at rapporten viser svært dårlig lønnsutvikling for ansatte i hotell- og restaurantbransjen.

– Det er et inntrykk jeg har hatt i lang tid, og nå har vi fått bekreftet det, sier Solberg. Han mener det er en uheldig utvikling vi nå ser her i landet, med større forskjeller mellom fattig og rik.

– Vi har sett det i Europa og ikke minst nå i valgkampen i USA.

Flere utlendinger

Stadig flere utlendinger tar de lavt lønnede jobbene. De fleste kommer fra EU-land, men også andelen fra land utenfor EU har økt, skriver Klassekampen.

De fleste i lavinntektsgruppene har tradisjonelt vært kvinner. Dette har endret seg, men i år 2000 var fortsatt 60 prosent av dem som tjente minst, kvinner.

– Vi ser at antallet som organiserer seg synker, og vi ser også at det er mye midlertidig arbeidskraft i bransjen, sier Solberg.

Til tross for mange år i bransjen, merker Marthinsen at hun er i lavtlønnsgruppa.

– Det er tøft. Det er så vidt det går rundt, sier hun.

Flere saker fra Innlandet