Ønsker stort fengsel på Evje

Etter nyheten om at fengselet på Evje skal få ti nye soningsplasser, håper ordføreren på et fengsel i nasjonal målestokk.

Fengsel Evje

Denne uken ble det klart at fengselet på Evje får ti nye soningsplasser som skal være lukkede plasser for kvinner.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører i Evje og Hornnes kommune, Bjørn Ropstad (KrF), ønsker et fengsel med minst 80 soningsplasser.

– Kan vi få tjue lukkede plasser for kvinner, og kanskje opp mot 60 åpne plasser, vil det bli et solid fengsel i nasjonal målestokk, sier han.

Denne uken ble det klart at fengselet på Evje, som i dag har 20 åpne soningsplasser, skal få en ny avdeling med ti lukkede soningsplasser for kvinner. Dette kommer i tillegg til de 40 åpne soningsplassene kommunen ble lovet i fjor.

Vil legge til rette for utvidelse

Det er ennå ikke bestemt om kvinneavdelingen skal ligge tett opp mot det allerede eksisterende fengselet, eller litt lenger unna. Men at nye soningsplasser vil kreve investeringer, er det ingen tvil om.

Bjørn Ropstad

Ordfører i Evje og Hornnes kommune, Bjørn Ropstad (KrF), ønsker enda flere soningsplasser i fengselet på Evje.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ifølge ordføreren kan beløpet komme opp mot 50 millioner kroner.

– Jeg tipper at det blir i den størrelsesordenen, men det er ikke helt klart ennå. Det kommer litt an på hvor mye som må bygges rundt fengselet. Det får vi vite mer om når vi har hatt møte med kriminalomsorgen, sier Ropstad.

Med planene som foreligger, vil fengselet på Evje få til sammen 70 soningsplasser. Ordføreren håper på enda flere, og bedyrer at kommunen vil gjøre sitt for at det kan skje.

– Vi vil anbefale at det legges til rette for at det er lett å bygge på. Jeg tror det er behov for flere plasser, sier han.

Vanskelig rekruttering

Det er også planlagt fengsel både i Mandal og Froland, med til sammen 300 soningsplasser.

Ordfører Ropstad tror det kan bli en utfordring å få tak i faglært arbeidskraft når det skal etableres flere fengsler på Sørlandet.

– Det må gjøres noe med rekrutteringen. Dette er noe vi har en plan på og jobber med, sier Ropstad.

Han mener blant annet at det er nødvendig at utdanningsinstitusjonen Krus (Kriminalomsorgens utdanningssenter), utvider sine kull.

Når det gjelder de 40 plassene kommunen ble forespeilet i fjor, håper ordføreren at disse kommer snart.