Ropstad: – Evje får nytt kvinnefengsel

Evje får nytt kvinnefengsel med 10 lukkede plasser. Det kan bety utbygging og 15 nye arbeidplasser, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad har jobbet for nytt fengsel til Agder. Han er glad for at hjemkommunen sin Evje, nå vil få et helt nytt kvinnefengsel.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Det er stort behov for egne kvinneplasser. De bør helst sone på egne avdelinger. Når man nå skal bygge nytt fengsel, kom det forslag om en avdeling på Evje med 10 lukkede plasser for kvinner, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som sitter i Stortingets justiskomité.

Åpning om et snaut år

Avdelingen skal etter planen åpne 1. desember 2017, ifølge politikeren, som selv kommer fra Evje.

Avisen Setesdølen brakte nyheten først, og skriver at det i vedtaket er satt av 1,4 millioner kroner til oppstart, 10 millioner til årlig drift og fem millioner til nybygg for de lukkede plassene.

Fengsel Evje

I dag er det 20 åpne fengselsplasser på Evje.

Foto: NRK

Nye arbeidplasser

– Det vil være viktig for Evje. Det kan bety 15 nye arbeidsplasser, og utbygging, med tanke på at avdelingen jo må bygges, sier Ropstad.

Personlig har han presset på og engasjert seg i arbeidet med fengselet på Evje, og sier at dagens 20 åpne plasser fortsetter som i dag.

Froland og Mandal

Justiskomiteen har bestemt at det nye fengselet på Agder i Froland og Mandal skal ha byggestart i løpet av 2017.

– Så regjeringen må bevilge penger til det i revidert nasjonalbudsjett. Komiteen hadde også vedtatt 40 åpne fengselsplasser på Evje. Men justisdepartementet og kriminalomsorgen mente at det ikke var så stort behov for dette nå, dermed kom forslaget om kvinneavdeling til Evje i stedet, sier Ropstad.

Det er enda ikke bestemt hvordan det nye fengselet skal fordeles mellom de to kommunene Froland og Mandal.

– Statsbygg og kriminalomsorgsdirektoratet og kriminalomsorgen lokalt jobber med d efaglige vurderingene på dette nå. Jeg regner med det kommer en beslutning fra Stortinget i løpet av vinteren, sier Ropstad.