Ønsker klarere regler

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter ønsker klarere regler for å sikre at eldre ektepar får verdige boforhold. Snuoperasjonen i Arendal kommune førte til at ekteparet Hovd Nilsen får bo sammen på omsorgssenter.

Stortingspolitiker vil ha felles regler for hele landet