Ønsker avklaring om birøkt i tettbygde strøk

Å drive med birøkt i tettbygde strøk blir stadig mer vanlig. For allergiske Anne Lise Arnesen Elgesem byr det på problemer.

Bier

Stadig flere begynner med birøkt i tettbygde strøk. Det er det ikke alle som er glade for.

Foto: Tormod Rossavik / colourbox.com

Elgesem bor i bydelen Grim i Kristiansand. Ifølge henne er det flere som driver med birøkt i nabolaget.

– Jeg er redd for at flere kommer til å starte opp med dette og at det skal komme ut av kontroll, sier hun.

Elgesem er allergisk mot bistikk. Hun blir syk og må på sykehuset.

Ønsker avklaring

Nå ønsker hun å få en avklaring på hvorvidt det er greit å drive med birøkt i tettbygde strøk. Hun ønsker at det skal gjøres en generell og prinsipiell rettslig vurdering av nabolovens syn på dette.

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr sier de har hatt enn grundig gjennomgang av saken, men at det ikke gjort noe vedtak.

Foto: Sander Heggheim/NRK
Karl John Amdahl

Styreleder i Norges Birøkterlag, Karl John Amdahl sier at det blir stadig mer vanlig å drive med birøkt i tettbygde strøk.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Så langt har saken vært oppe hos miljørettet helsevern i Kristiansand kommune og hos Fylkeslegen i Vest-Agder.

– Vi har hatt en grundig saksbehandling. I tillegg til å være på befaring har vi innhentet opplysninger for å se om det er tilsvarende saker andre steder i landet. Vi fant ingen liknende saker, sier kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr.

Både miljørettet helsevern og Fylkeslegen har valgt å ikke gjøre vedtak. Det er fordi det er en vanskelig prinsipiell sak.

Ingen av birøkterne i nabolaget ønsker å kommentere saken til NRK.

Mer vanlig med bier i tettbygde strøk

Ifølge styreleder i Norges Birøkterlag, Karl John Amdahl, blir det stadig mer vanlig å drive med bier i tettbygde strøk.

Det er ikke helt uproblematisk.

– Det er klart at det kan medføre utfordringer i forhold til naboer. Mitt inntrykk er likevel at det stort sett går veldig bra, sier han.

– Kan ikke bruke hagen slik jeg hadde tenkt

Elgesems problem er at hun ikke kan kontrollere biene.

– Bier er over alt. Du kan ikke snakke til dem, sier hun.

Å flytte er et alternativ, men det sitter langt inne. Foreløpig er løsningen å begrense tidsbruken i hagen.

– Hagen kommer ikke til å bli brukt slik jeg har tenkt at den skulle brukes, sier hun.

Saken havner i forliksrådet i januar.