Hopp til innhold

Tar opp kampen mot ulovlige «jammere»

Bruken av ulovlige «jammere» øker. Nå tas det grep for finne dingsene, som blant annet skaper problem for luftambulansen.

GPS-jammer

PROBLEM: GPS-jammere er et problem for luftambulansen.

Foto: Nkom

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har blant annet satt opp flere målestasjoner.

– Det er for at vi lettere skal kunne følge med på jammere og finne dem, sier avdelingsleder i Nkom, Per Eirik Heimdal.

En jammer er elektronisk utstyr som sender ut støysignaler for å blokkere trådløs kommunikasjon.

Siden Nkom mener bruk av jammere truer samfunnssikkerheten, har de også laget en brosjyre med informasjon og bilder av ulike jammere. Denne skal blant annet deles med politi og tollmyndigheter, slik at de lett skal kunne kjenne igjen en jammer.

Nkom ønsker også tips om salg og bruk av slike.

Ifølge Heimdal, finnes det foreløpig ikke noe statistikk over bruk av jammere i Norge, men antallet skal være økende.

Per Eirik Heimdal

Avdelingsleder i Nkom, Per Eirik Heimdal, bekrefter at GPS-jammere har skapt problem for luftambulansen ved flere tilfeller.

Foto: Nkom

Skaper problem for luftambulansen

I jobben som basesjefsflyger ved Norsk Luftambulanse på Lørenskog, har Bent Ove Næss sett hva bruk av jammere kan føre til.

– Tre, fire ganger har jeg opplevd at GPS-signalet har falt helt bort. Andre ganger har det nesten forsvunnet, sier han.

I slike situasjoner kan det bli nødvendig å avbryte innflyvningen til et sykehus.

– Det kan få konsekvenser for pasienter som er i en kritisk situasjon, sier Næss.

Bent Ove Næss

Basesjefsflyger ved Norsk Luftambulanse på Lørenskog, Bent Ove Næss, har hatt problemer under flyvning på grunn av jammere.

Foto: Norsk Luftambulanse

Flyger ved luftambulansebasen i Arendal, Frank Haugland, har også opplevd å miste GPS-signalene.

– Da vet jeg ikke vår posisjon. Jeg har heller ikke mulighet til å legge inn posisjonen til det neste punktet vi skal til.

Han sier det er mest kritisk når signalet faller bort midt inne i ei sky. Da må de ta i bruk prosedyrer for å ivareta sikkerheten og navigere etter gammeldagse metoder.

– Det kan bli nødvendig å avbryte innflyvningen til Arendal og dra til flyplassen i Kristiansand i stedet, fordi de har de innflyvningshjelpemidler som ikke finnes i Arendal, sier Haugland.

Basesjef Frank Haugland ved Luftambulansen i Arendal

Basesjef ved Luftambulansen i Arendal Frank Haugland, har to ganger under flyvning opplevd at GPS-signalene har falt bort.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kan se ut som røykpakker

Heimdal i Nkom forteller jammerne som har skapt problem for luftambulansen, er GPS-jammere som settes i 12V-uttaket i bilen.

Det finnes også flerbåndsjammere som kan forstyrre eller blokkere flere tjenester, som blant annet GPS, mobiltelefoni og trådløst internett.

Noen jammere er i tillegg laget slik at de skal være vanskelig å oppdage.

Noen ser ut som røykpakker.

Jammere brukes til flere formål.

– Det kan være førere av lastebiler som vil hindre at arbeidsgiveren følger med på hvor de befinner seg. Det kan være kriminelle som vil unngå sporing av stjålne biler eller annet dyrt utstyr med GPS, sier Heimdal.

All omsetning, besittelse og bruk av jammere er forbudt i Norge, og kan medføre større overtredelsesgebyr eller fengsel i inntil seks måneder.

Flerbåndsjammer

Slik kan en flerbåndsjammer se ut.

Foto: Nkom
NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,57 kr
Dyrest kl. 19 0,62 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %