Hopp til innhold

Norske fly mister plutselig GPS-signalene: Dette er «jamming»

Norske passasjerfly har igjen blitt rammet av GPS-jamming i Finnmark. Men vet du hva jamming er? Eller spoofing? Og er det farlig? Her får du svarene.

Jamming av GPS-signaler fra Russland

Widerøes fly mistet GPS-signal i luftrommet mellom Kirkenes og Lyngen sist uke. Det på grunn av jamming av signalene.

Foto: Lotte Camilla Holst-Hansen / NRK

Flygerne i norske passasjerfly har flere ganger det siste året måttet klare seg uten GPS-signaler på flyplassene i Finnmark.

1. Hva er egentlig «jamming»?

Jamming er betegnelsen på en måte å ødelegge et signal på. Rett og slett å sende ut et signal som overskygger et annet signal. På denne måten kan kommunikasjons- og navigasjonssystemer bli slått ut, og miste sin funksjon.

Bombetrussel mot Widerøe-fly

Flyene som har mistet GPS-signaler i Finnmark har hatt andre reserveløsninger, som har gjort at hendelsene ikke fikk noen konsekvenser for dem.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

2. Er jamming farlig?

Per Eirik Heimdal, avdelingsdirektør i Teknologiavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forklarer at om det er farlig eller ikke, avhenger av hvilke alternativer fartøyet som blir jammet har.

– Men hvis det som blir jammet ikke har noen alternativer, så kan det være farlig ja, sier Heimdal.

– Har du eksempler hvor det kan være farlig?

– I Norge har vi en maritim nødkanal. Hvis den blir blokkert, så kan det jo bety at det ikke går an å sende ut nødmeldinger på den kanalen.

Per Eirik Heimdal

Per Eirik Heimdal, avdelingsdirektør i Teknologiavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

3. Passasjerfly som blir jammet, det høres farlig ut?

I utgangspunktet har flyene flere plattformer å navigere på, og hvis GPS blir rammet, så vil flyene bruke alternative navigasjonssystemer.

– Men det er jo klart at det er en mindre plattform å støtte seg til når GPS faller ut, og da kan risikoen øke, sier Heimdal.

Russisk øvelse

4. Når har vi blitt jammet?

I oktober og november opplevde flere Widerøe-fly forstyrrelser i sine navigasjonssystemer i luften mellom Kirkenes og Lyngen i Troms.

I april i år bekreftet Forsvarets etterretningstjeneste at forstyrrelsene av GPS-signaler som hadde pågått i Finnmark den siste tiden trolig var et resultat av aktiv jamming fra russiske militæravdelinger. En russisk militærøvelse var årsaken til jamming også høsten 2017.

I tillegg til ruteflyene har også luftambulansen i Finnmark vært utsatt for GPS-forstyrrelser.

Pilot og kaptein Tor Ivar Dahl Pettersen fortalte da at det ikke bare var i Kirkenes de opplevde dette, men også i Hammerfest og Alta som ligger cirka 250 kilometer unna grensen til Russland.

Men, det finnes skumlere former for GPS-manipulering enn jamming. Det kalles å spoofe.

Pilot og kaptein Tor Ivar Dahl Pettersen

Pilot og kaptein Tor Ivar Dahl Pettersen har vært 22 år i luftambulansen i Kirkenes. Han hadde aldri opplevd jamming før hendelsene i fjor.

Foto: Privat

5. Hva er å spoofe?

Spoofing kan sammenliknes med narring. I motsetning til jamming er å spoofe en intellektuell måte å lure mottakeren til å tro at den er et annet sted, på en annen kurs.

Spoofing eller heller ikke så lett å oppdage. Det kan gjøre at du havner et annet sted.

Man simulerer, later som man er et GPS-signal, men har lagt til en liten justering i koordinatene som gjør at du tror du er et annet sted enn du er.

Spoofing er en vanskelig teknikk og det krever en del kunnskap for å kunne spoofe. Sånn sett er jamming enklere.

Måling av GPS-støy

Disse målingene ble tatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) under undersøkelsene i etterkant av innmeldinger fra luftambulanse-personellet i fjor. Målingene i Finnmark viser en kilde i øst, det vil si Russland.

Foto: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

6. Å bli spoofet er verre enn å bli jamma

– Ja! På sett og vis kan du si det. Hvis du blir utsatt for jamming blir hele tjenesten borte og du vet hva du har å forholde deg til, men hvis du blir spoofet er det ikke sikkert man oppdager det, sier avdelingsdirektør Heimdal i Nkom.

– Har vi noen gang opplevd å spoofe i Norge?

– Det kan godt være, men ikke som Nkom har fått henvendelser om. Om vi har gjort det, så er det ikke sikkert at noen har fått det med seg, sier han.

Et kjent internasjonalt eksempel på å spoofe skjedde i juni 2017, da 20 skip i Svartehavet fikk forfalskede signaler. Dermed fikk de posisjoner med avvik på opptil 47 kilometer. Russiske myndigheter ble mistenkt som de skyldige.

7. Hvem stod bak den siste jamminga?

Forsvarsdepartementet har bekreftet til NTB at Russland sto bak jamming av GPS-signaler fra 16. oktober til 7. november i år.

Ifølge departementet ble blokkeringen av GPS-signalene gjennomført av russiske landstyrker på Kolahalvøya.

Tidligere har Nkom gjennomført analyser av jamminga av GPS-signaler. I september konkluderte de med at jammingen kom fra øst.

– Signalene ble sterkere jo høyere opp i luften det ble målt og styrken økte også jo nærmere grensen mot Russland helikopteret fløy. Fra tre til fire forskjellige posisjoner kom det tydelig frem at jammesignalene kom fra østlig retning, skrev Nkom i en rapport.

KILDER: Per Eirik Heimdal, avdelingsdirektør i Teknologiavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og informasjonskonsulent Lina Lindgaard Carlsen i Widerøe.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark