Fem kommuner på Agder har søkt om fri snøskuterkjøring

Valle har søkt om å få være forsøkskommune for fornøyelseskjøring med snøskuter. – Dette vil ikke by på problemer for andre som vil nyte fjellet i fred og ro, sier ordføreren.

Snøskuterkjøring

105 kommuner i landet vil være med på den nye forsøksordningen.

Foto: Bierud, Espen / Espen Bierud/NRK

Over 100 kommuner i landet har søkt om å få være med på den nye forsøksordningen som går ut på å tillate fornøyelseskjøring med snøskuter. Blant disse er sørlandskommunene Valle, Åmli, Åseral, Hægebostad og Sirdal.

Ordfører i Valle, Tarald Myrum, sier kommunens søknad er basert på geografi og topografi.

Tarald Myhrum (SP), ordfører Valle

Ordfører i Valle, Tarald Myrum.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– I vår kommune bruker folk gamle støler som vinterrekreasjonssted. Disse ligger gjerne 15–20 kilometer fra dalen, og det er stor høydeforskjell opp til stølene. Da er snøskuter det mest praktiske fremkomstmiddelet.

Han mener at dagens system er rigid og byråkratisk. Slik det fungerer i dag må man ha et konkret formål med turen for å kjøre lovlig.

Ny forsøksordning

Forsøksordningen for kjøring med snøskuter startet med åtte kommuner i 2001. Ordningen innebar da en dispensasjon fra forbudet knyttet til motorferdsel i utmark.

I mars i år utvidet de rødgrønne dette til å gjelde 40 kommuner. Nå vil den nye regjeringen ha en ny forsøksordning, som gir kommunene som ønsker det lov til å etablere egne skuterløyper til fri kjøring av snøskuter.

Protest fra Turistforeningen

Som en reaksjon på den nye forsøksordningen, har Den Norske Turistforening opprettet en egen nettside. På nettsiden «turistforeningen.no/stillenatur», kaller de regjeringens forsøksordning en snikinnføring.

Nettside Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening mener den nye forsøksordningen er en snikinnføring av snøskuterkjøring.

Foto: Faksimile: turistforeningen.no/stillenatur

Styreleder i Den Norske Turistforening, Berit Kjøl, sa i NRKs radioprogram «Her og nå» tirsdag, at hun håper de klarer å stoppe ordningen.

– Vi mener at dette er et ulovlig frislipp og at det er en snikinnføring av fri fornøyelseskjøring i over hundre kommuner.

Dette ønsket ikke Klima- og miljødepartementet å uttale seg om.

Turistforeningen har klaget saken inn for Sivilombudsmannen.

Vil ikke påvirke turløypene

Ordføreren i Valle mener den nye ordningen ikke vil forstyrre folk som ferdes i de vanlige turløypene.

– Dette går ikke ut på å kanalisere fri skuterferdsel opp på fjellet. Skuterløypene vil være løyper utenom de vanlige turløypene.

– Vårt forslag er at løypene for skuterkjøring skal gå fra dalbunnen og opp på fjellet og stoppe der. 90 prosent av disse løypene vil gå der det allerede er eksisterende veier. Disse veiene blir ikke brøytet om vinteren, sier han.

På nettsiden oppfordrer Turistforeningen folk til å skrive under på et opprop kalt «Ja til stille natur!»

Så langt har 16 305 personer signert.