Forskere tror ikke flåttbitt gir flere helseplager

Folk som bor i områder med mye flått, har ikke flere helseplager enn befolkningen ellers. Det viser funn i et forskningsprosjekt.

Skogflått

Innbyggerne i Søgne kommune er svært utsatt for flåttbitt og flåttbårne sykdommer. Nå forskes det på hva det gjør med helsa til innbyggerne.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det har lenge vært diskutert om helseplager som muskel- og skjelettsmerter, mage- og tarmplager, samt tretthet og svimmelhet, kan skyldes flåttbitt.

Gjennom forskningsprosjektet TickVa, har forskere prøvd å finne ut om det er tilfelle. De har sett nærmere på befolkningen i Søgne i Vest-Agder, et område med mye flått og flåttbårne infeksjoner.

– Vi finner at folk i Søgne er mindre plaget av utmattelse og trøtthet, og har mindre eller like mange helseplager som den øvrige befolkningen, sier overlege ved nevrologisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF, Erik Thomas Thortveit.

Han er prosjektleder for forskningsprosjektet.

Personer bitt av flått, rapporterer flere plager

Ifølge overlege Erik Thomas Thortveit, er det også gjort ett annet interessant funn.

Han sier at de som har oppgitt at de har blitt bitt av flått eller har hatt en flåttbåren hudinfeksjon, rapporterer litt flere helseplager enn andre.

Forskerne tror ikke det nødvendigvis betyr at flåttbitt eller flåttbårne infeksjoner gir flere helseplager.

– Vi tror det kan skyldes at det er lett å knytte uforklarte helseplager til flått hvis man bor i et område med mye flått, sier Thortveit.

Han påpeker at de ikke kan avvise at plagene har en sammenheng med flått.

Prosjektleder, Erik Thomas Thortveit

Overlege ved nevrologisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF, Erik Thomas Thortveit, leder forskningsprosjektet.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Ikke overrasket

Tradisjonelt har det vært borrelia-bakterien og TBE-viruset som forbindes med flått.

Thortveit sier at det de siste årene, er oppdaget andre bakterier som også kan smitte via flåttbitt.

Dette skal det forskes mer på. Forskerne vil finne ut hvor stor betydning disse har for sykdom hos mennesker. Resultatet ventes å komme neste år.

Forskningslederen er ikke overrasket over funnene så langt.

– Ut fra det vi vet om flåttbårne infeksjoner i dag, er det sjelden at det gir det vi kaller for uspesifikke plager. Som oftest gir det mer konkrete symptomer, sier han.

3500 personer i Søgne har avgitt blodprøve. 3000 har svart på et omfattende spørreskjema. Det er dataene fra dette, de foreløpige funnene er basert på.

Flått

Av de 2971 personene som har svart på spørreundersøkelsen i forbindelse med forskningsprosjektet, rapporterte 85 prosent at de hadde blitt bitt av flått minst én gang i livet.

Foto: Pål Tegnander / NRK