Nå blir det krav om kompetansebevis for dem som vil kjøre fort

Regjeringen har nå bestemt at det skal innføres krav om kompetansebevis for førere av raske fritidsbåter. Da må de som vil kjøre fort, gå på kurs.

Fritidsbåter

NYE KRAV: For båtførere av fritidsbåter som kan kjøre 50 knop eller fortere, vil det nå bli krav om et høyhastighetsbevis.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

– Vi ønsker å forhindre ulykker på sjøen som skyldes stor fart. Derfor ønsker vi at de som kjører fortest, skal ha kompetanse til å gjøre det, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Dette er bakgrunnen for at regjeringen nå har bestemt at det skal innføres krav om et kompetansebevis for førere av fritidsbåter som kan oppnå en hastighet på 50 knop eller mer.

Det skal også gjelde førere av vannskutere.

Kan koste opptil 5000 kroner

I forbindelse med dette vil det bli opprettet kurs, som inneholder både en teoretisk og en praktisk det.

Må man avlegge en slags prøve på slutten?

– Hvordan det blir rent praktisk, er noe vi må jobbe med framover, sier Nybø.

Hun anslår at kostnaden for den enkelte vil komme på mellom 3500 og 5000 kroner.

Iselin Nybø (V)

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier de aller fleste oppfører seg veldig fint på sjøen og tilpasser farten etter forholdene, men legger til at ulykkene kan bli ganske alvorlige når farten blir høy.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Får støtte fra båtforbund

Generelsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) Stig Hvide Smith, sier de har drøftet saken i styret og at de har falt ned på å støtte en slik ordning.

– 50 knop i båt er veldig fort, og å kjøre så fort krever mer kompetanse enn mange tror, sier han.

– Hva tenker du om grensa på 50 knop?

– Forbundsstyrets avgjørelse er på 50 knop, men jeg vil ikke legge skjul på at jeg selv mener den burde vært på 40 knop.

Stig Hvide Smith

Generelsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) Stig Hvide Smith, påpeker at 50 knop i båt er veldig fort.

Foto: Vetle Børresen

Krav fra våren 2023

Ifølge Nybø er det foreslått at kravet skal gjelde fra våren 2023.

– Vi trenger litt tid på å få plass dette kurset. Vi må også gi folk som har sånne båter tid til å ta kurset før kravet blir gjeldende. Det er derfor vi har satt det tidspunktet vi har gjort.

Endringen skjer etter en lengre prosess.

I 2019 la regjeringen fram meldingen «Samhandling for betre sjøtryggleik», hvor det blant annet nevnes teoretiske og praktiske kurs for førere av fritidsbåter med hastighet på 50 knop eller mer.

Sjøfartsdirektoratet fikk i oppdrag å utrede dette, og et forslag har vært ute på høring.

Ifølge Nybø fikk forslaget fikk mye støtte i høringen. Hun opplever også at det har vært ganske bred enighet i det politiske miljøet om at det er behov for å ha et kompetansebevis for båtene som kjører fortest.

I høringsuttalelsen blir det påpekt at dødsulykker i forbindelse med høy hastighet på sjøen er begrenset, men at skadepotensialet er stort både for dem som er om bord og for omgivelsene.

Sjøfartsdirektoratets statistikk viser at 28 personer omkom i ulykker med fritidsbåter i 2019 og 20 i 2020. Så langt i år er antallet 20.

Det er imidlertid stor variasjon i ulykkesårsaken. Av årets ulykker, er høy fart nevnt i en av sakene.