Hopp til innhold

Dette er Norges mest utrydningstruede dyr

I fjor ble det satt i gang en redningsaksjon for damfrosken i Norge. Nå er bestanden mer enn doblet.

Damfrosk

UTRYDNINGSTRUET: Damfrosken i Norge står på rødlista over truede dyrearter i Norge.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Damfrosken er Norges mest truede dyr. Det er derfor vi jobber for å redde den, sier biolog i Dyreparken i Kristiansand Helene Axelsen.

Den skandinaviske damfrosken finnes bare noen få steder i Arendal i Aust-Agder. I fjor var det bare 20 voksne frosker igjen i Norge.

Situasjonen ble sett på som såpass kritisk at det ble satt i gang en aksjon for å redde arten fra utryddelse.

6 ble til 25

Seks frosker ble hentet fra én av de tre dammene froskene lever ved og tatt med til Dyreparken i Kristiansand. Der ble de satt i en tilrettelagt avlsstasjon. Målet var at seks frosker skulle bli til flere.

Det var en viss spenning om det ville lykkes. Ingen var sikre på froskenes alder og om de i det hele tatt var kjønnsmodne.

Ett år senere, foreligger resultatet.

– Nå har vi 25 småfrosker. Det er like mange som det er voksne damfrosker i naturen fra før, sier Axelsen.

Damfrosk Arendal

Én av 25 småfrosker som startet livet i Dyreparken i Kristiansand.

Foto: Asbjørn Odd Berge

Truet av fisk

Fisk er den store trusselen for damfroskene. Fiskene spiser egg og rumpetroll, slik at det ikke blir flere frosker.

Hvordan fiskene har kommet i dammene, er ekspertene usikre på. De kan være satt ut av mennesker som vil fiske, eller ha kommet med flomvann.

En del av prosjektet har derfor handlet om å fjerne fiskene.

Damfrosker settes ut i Arendal

Damfroskene finnes bare ved tre dammer i Arendal i Aust-Agder. Denne uken dro forsker Lars Korslund og biolog Helene Axelsen ut til en av dammene for å sette froskene ut i naturen igjen.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Tilbake til naturen

Denne uken ble små og store frosker sluppet ut igjen ved dammen i Arendal. Der skal de følges opp.

– Vi vil følge med på hvem som er ved dammen. Hver frosk har et unikt mønster på magen som gjør at vi kan kjenne dem igjen, sier Axelsen.

Forsker ved Universitetet i Agder Lars Korslund, sier at det er viktig å fortsette å jobbe med å få opp bestanden.

– Vi håper å få bestanden opp på et nivå som gjør at froskene vil klare seg selv.

Damfrosk

En hann og en hunn i Dyreparken i Kristiansand.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Har eksistert i Norge i flere tusen år

Damfrosken har sannsynligvis eksistert i Norge i flere tusen år, men ble ikke registrert før 1986. Den opprinnelige arten er bare funnet i Arendal.

– Med de nye froskene som er satt ut begynner det å lysne for damfroskene, sier Norges fremste amfibieekspert Dag Dolmen fra NTNU.

Mens den skandinaviske damfrosken er på Rødlista over truede dyrearter i Norge, finnes det en tallrik art på Finnøy i Rogaland. Dette er polske damfrosker som ble innført til landet på 2000-tallet, sier Dolmen.

– Det er en annen gren enn de skandinaviske damfroskene. De vi har i Arendal er brune, mens de på Finnøy er grønne.

null
Spiller nå
Nye løveunger i Dyreparken 00:43
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,83 kr
Dyrest kl. 08 1,17 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %