Mulig mårhund observert i Lindesnes

Fylkesmannen har mottatt melding om to uavhengige observasjoner av mulig mårhund i området Løland i Vigmostad i Lindesnes kommune. Observasjonene fant sted 7. og 9. september. Mårhunden er en svært fryktet fremmedart og Fylkesmannen ber om at observasjon varsles.