Mobbesaken i Lillesand: – Skolen har ikke gjort jobben sin

Rundt ti foreldre har de siste dagene varslet FAU om mobbing ved Lillesand ungdomsskole. Flere kritiserer skolens håndtering.

Lillesand ungdomsskole.

I det siste har flere foreldre til elever ved Lillesand ungdomsskole fortalt om mobbing. Skolen har rundt 350 elever og 50 ansatte.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– De er frustrerte. Noen opplever at skolen legger lokk på konfliktene fremfor å løse dem. Det kan se ut som at flere av sakene er behandlet på en uheldig måte, sier leder i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Lillesand ungdomsskole, Runar Jakobsen.

Ifølge ham, har FAU fått rundt ti henvendelser fra foreldre som mener barna har opplevd mobbing. Noe skal ha skjedd litt tilbake i tid.

Jakobsen forteller at foreldrene har noe felles. De opplever at kontakten med skolen har vært vanskelig.

Henvendelsene kom etter at NRK og flere medier fortalte om en sak med utspring i en post på Facebook. En storesøster fortalte at to yngre søstre ble utsatt for rasisme og mobbing av elever på Lillesand ungdomsskole.

– Vi er fryktelig slitne

Etter at denne saken ble kjent, har også en norsk far, som tidligere har vært i kontakt med skolen, valgt å snakke.

Han forteller at sønnen har blitt utsatt for mobbing og voldsepisoder over en lengre periode. Hendelsene skal ha skjedd både på skolen og i fritiden.

– Det har vært tungt. Vi er fryktelig slitne, sier faren, som av hensyn til sønnen vil være anonym.

Han har bedt skolen om hjelp, men har opplevd å ikke bli tatt på alvor.

– Vi føler at vi ikke har blitt sett. Skolen har ikke gjort jobben sin, sier han.

Nå har han hatt et nytt møte med skoleledelsen. Det gir håp.

– For første gang jeg føler jeg at vi blir tatt på alvor. Nå skal det settes i gang konkrete tiltak for vår gutt. Det er veldig gledelig.

Assisterende rektor Espen Ekse Gundersen, bekrefter at det har vært et møte, og sier det var viktig.

– Som skole er det absolutt ting vi kan gjøre bedre i denne saken. Vi skal sørge for at gutten skal føle seg trygg på skolen nå.

I kjølvannet av saken sist uke, har Lillesands-Posten skrevet om en annen gutt, som har opplevd mobbing ved skolen. I saken som nå er avsluttet, konkluderte Statsforvalteren med at skolen manglet tilstrekkelige tiltak for å sikre eleven et trygt og godt skolemiljø.

Lillesand ungdomsskole 2

Etter at saken om søstrene fra Lillesand kom i media, har mobbingen roet seg, forteller en far.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Ikke verre enn andre skoler

Assisterende rektor Gundersen sier kommunen tar sakene på største alvor.

– Det er en vanskelig balansegang for oss. Sakene har ofte flere sider, og på grunn av taushetsplikt opplever nok en del foreldre at de ikke blir tatt på alvor.

Gundersen sier videre at elevundersøkelser de siste årene har vist at Lillesand ungdomsskole ikke har flere mobbesaker enn andre skoler. Han tror økt fokus på mobbing kan ha gjort det lettere for foreldre å komme med sine historier.

– Men Statsforvalteren har konkludert med at dere har manglet tilstrekkelige tiltak for å sikre en konkret elev et trygt skolemiljø?

– Vi har selvsagt ikke gjort alt riktig. Men vi har lenge brukt store ressurser for å få til et bra skolemiljø med aktiv bruk av miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Assisterende rektor, Lillesand Ungdomsskole, Espen Ekse Gundersen

Assisterende rektor Espen Ekse Gundersen tror ikke skolen er verre stilt med mobbing enn andre skoler.

Foto: Privat

Ny stilling

Ordfører i Lillesand Einar Holmer-Hoven (H), sier det er synd å høre om foreldre som føler at de ikke blir hørt.

– Skolen plikter selvsagt å følge opp disse på en skikkelig måte. Jeg både regner med og forventer at blir gjort, sier han.

I forrige uke ble det bestemt at det skal brukes en halv million kroner for «å øke voksentettheten» på ungdomsskolen i Lillesand.

– Jeg regner med at pengene vil gå til en ny stilling for å kunne følge opp miljøer på skolen i større grad, sier ordføreren.

Ordfører i Lillesand, Einar Holmer-Hoven.

Ordfører Einar Holmer-Hoven (H) sier kommunen vil bruke penger for å øke voksentettheten på ungdomsskolen.

Foto: Madeleine Mellmstrand / NRK

Jakobsen i FAU vil i neste FAU-møte be skolen redegjøre om skolemiljø og mobbing.

– Jeg vil tro at dette vil kunne føre til en positiv endring, og at skolemiljøet blir enda bedre og sterkere i fremtiden, sier han.