Millioner til fjernvarme

Pengene setter fart i utvidelsen av fjernvarmeanlegget i Kristiansand.

Fjernvarmeanlegg
Foto: Bierud, Espen / Espen Bierud/NRK

Enova gir Agder Energi Varme AS 15 millioner kroner i støtte til videre fjernvarmeutbygging i Kristiansand.

Enova-direktør Nils Kristian Nakstad berømmer miljøsatsingen i Kristiansand.

- Kristiansand kommune har lagt opp en ambisiøs energi- og klimaplan der målet er å redusere klimagassutslippene til 75 prosent av 1990-nivå innen 2025. Utbyggingen av fjernvarme vil være en viktig del av denne satsingen, sier Nakstad i en pressemelding.

- Viktig miljøtiltak

1.kandidat i Vest-Adger SV, Alf Holmelid, sier dette er et stort skritt i miljøvennlig retning.

– Det vil bety at vi får en stabil og god forsyning av energi og oppvarming som er miljøvennlig, og som gjør at vi også i vårt private forbruk kan bidra til et klimavennlig samfunn, sier Holmelid.

Redusert CO2-utslipp

Det er ventet at utbyggingen, som skal skje mot Vågsbygd og Slettheia, vil innebære en leveranse av 25,1 GWh fornybar energi per år - og reduserer CO2-utslippene med om lag 7 900 i året.

Energien skal i hovedsak leveres fra det nye avfallsforbrenningsanlegget på Langemyr. Avfallsanlegget gir alene 66 prosent varme, mens spillvarme fra Falconbridge utgjør 22 prosent av varmeleveransen.

Prosjektet skal være sluttført før jul i 2012.

Falconbridge i Kristiansand.

Spillvarne fra Falconbridge skal varme boliger i Vågsbygd

Foto: NRK