NRK Meny
Normal

Over 50 barn venter på fosterhjem

– Uheldig for barna, sier Anne Birgit Nordgaard ved Bufetat i Kristiansand.

Mangel på fosterforeldre

Bufetat ønsker nå å rekruttere flere helsearbeidere til å bli fosterforeldre.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Over femti barn i Agderfylkene venter på en fosterhjemsplass.

Barn som står i kø for å få et fosterhjem, må bo i beredskapshjem eller på institusjon mens de venter på at det blir et ledig hjem.

– Det gir en usikkerhet for de fleste barna om hva som skal skje. De lever litt i et vakuum, sier Nordgaard.

Problem å finne fosterhjem

Det har lenge vært en utfordring å finne nok fosterhjem til barn som trenger det. I løpet av 2013 er målet å rekruttere 123 nye fosterhjem i Agderfylkene. Innen utgangen av juli, var det bare rekruttert 55 nye fosterhjem i landsdelen.

Nordgaard sier det også er viktig at barnet passer inn i det nye hjemmet.

– Hvert enkelt barn har jo sin historie og det er ikke så enkelt som å si at ti barn automatisk går inn i ti hjem. Barna skal også passe inn i hjemmene, sier hun.

Vil rekruttere helsearbeidere

En undersøkelse blant fosterforeldre gjort i 2010, viste at en stor del av fosterforeldrene var helse- og omsorgsarbeidere. Nå vil Bufetat rekruttere flere helsearbeidere som fosterforeldre.

– De har en utdanning og kompetanse som passer i forhold til den forståelsen vi ønsker at fosterforeldre skal ha i forhold til barn, sier Nordgaard.