Hopp til innhold

Trenger flere fosterforeldre

I Vest-Agder er det et stort behov for flere fosterforeldre for innvandrerbarn. Nå prøver Bufetat å øke oppmerksomheten rundt fosterfamilier slik at flere skal ønske å bli fosterforeldre.

Håkon Skaar BUFETAT

Håkon Skaar ved Bufetat i Vest-Agder sier behovet er stort for flere fosterforeldre for barn med innvandrerbakgrunn.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

– Selv om vi har flere fosterforeldre nå enn noen gang trenger vi likevel flere, sier fosterhjemskonsulent Håkon Skaar ved Bufetat i Vest-Agder.

Utfordring med større søskenflokker

Han forteller at behovet for fosterforeldre er spesielt stort for barn av innvandrere.

– Det gjelder spesielt barn som har en annen kulturell bakgrunn. Det kommer stadig flere barn av innvandrerforeldre, og der er ofte søskenflokken større enn vi er vant til. Det blir en ekstra utfordring, forteller han.

Les også:

Til tross for at det finnes mange fosterhjem i landet, er det likevel behov for flere.

– Problemet er at den andre køen av andre barn som trenger fosterhjem øker enda mer slik at det går ikke helt opp, sier Skaar.

Ulikt syn på barneoppdragelse

Det kan ofte være en utfordring å være fosterforeldre til barn og ungdom som har en annen kulturell bakgrunn.

– De hører til en annen kultur når det gjelder barneoppdragelse og andre regler. Når barn og ungdom kommer ut i det norske samfunn der de ser at dette ikke stemmer helt, kan det fort føre til konflikter i familien, forteller han.

Opplever du at det er mange fosterforeldre som sliter?

– Det går stort sett veldig bra for de fleste, men det er også noen som sliter litt. Ofte handler dette om fosterforeldrenes egne barn. Dersom de opplever at ting går ut over ens egne barn kan det føre til konflikter som vi er nødt til å ta alvorlig og som vi også tar alvorlig, sier Skaar.

Ønsker flere yngre fosterforeldre

Nå ønsker Bufetat at også flere yngre par velger å bli fosterforeldre.

– Vi ser at mange unge familier har pågangsmot og stå-på vilje og at de kan klare store oppgaver. Tidligere var trenden at yngre par stort sett tok imot små barn, men nå ser vi at de også kan ta imot ungdommer og at dette fungerer veldig bra, sier han.

Les også:

– Må vise at vi setter pris på fosterforeldrene

Denne uken vil fosterforeldre over hele landet bli takket for den innsatsen de gjør for barn og unge.

– Vi har hele tiden som mål å få nye fosterforeldre, men vi må også jobbe med å vise at vi setter pris på de fosterforeldrene vi har. Vi sender derfor ut takkebrev fra direktoratet til alle fosterforeldre som er i bruk.

– I tillegg kommer vi til å ha ulike arrangementer fremover for å prøve å øke interessen rundt fosterhjem. Blant annet har vi en tegnekonkurranse for barn som bor i fosterfamilier der premien er gratis årskort til hele fosterfamilien til den som vinner, forteller Skaar.