Maner til ny kamp for sykehuset i Flekkefjord

Uroen rundt akuttmottaket på Sørlandet sykehus Flekkefjord brer om seg. Nå inviteres lokalbefolkningen til markering utenfor sykehuset mandag kveld.

Fakkeltog for sjukehuset i Flekkefjord

Det har vært mobilisert med fakler tidligere, i Flekkefjord. Mandag blir det en ny markering.

Foto: Lars Eie/NRK

Fredag morgen uttrykte flere stortingsrepresentanter bekymring for akuttmottaket i Flekkefjord etter et møte med sykehusledelsen torsdag.

Sigmund Kroslid,

Sigmund Kroslid skal treffe sykehusledelsen mandag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Selv om sykehusledelsen foreløpig ikke vil tone flagg i saken, melder også andre sin bekymring, deriblant Sigmund Kroslid, leder av aksjonskomiteen for bevaring av Flekkefjord sykehus.

Ny markering mandag

Han ber nå lokalpolitikere og befolkning om å møte opp utenfor sykehuset mandag klokka 18, etter at sykehusdirektøren har redegjort for sin innstilling om akuttkirurgiens framtid på sykehuset.

– Sykehusdirektøren skal være tilstede under markeringen, sier Kroslid, som er overbevist om at det er lett å mobilisere folk på så kort varsel.

Folkemøte i Flekkefjord om sykehuset

Folk lar seg lett mobilisere til kamp for å bevare sykehuset i Flekkefjord. Her fra folkemøtet i november 2014.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Jeg er sikker på at folk vil møte opp, det er det minste problem, sier han.

Tapsprosjekt

Han mener en eventuell nedleggelse av akuttkirurgien vil være et økonomisk tapsprosjekt, ikke bare for sykehuset i Flekkefjord, men for hele Sørlandet sykehus.

– Mange av pasientene som bor vest i Vest-Agder vil da dra til Rogaland i stedet, og da mister Sørlandet sykehus totalt sett et vesentlig antall pasienter, mener Kroslid.

Han mener dette vil gå ut over det øknomiske grunnlaget for hele sykehuset.

Sykehusledelsen ønsker foreløpig ikke å kommentere innstillingen om akuttkirurgieni Flekkefjord.

Styreleder Camilla Dunsæd og Aksjonslederen for sykehuset i Flekkefjord Sigmund Kroslid

Styreleder Camilla Dunsæd og aksjonsleder for Sørlandet sykehus i Flekkefjord, Sigmund Kroslid, under en tidligere anledning.

Foto: Svein Sundsdal/NRK