Ny frykt for nedleggelse av akuttkirurgien

Flere av stortingsrepresentantene fra Agder frykter at akuttfunksjonen ved Sørlandet sykehus Flekkefjord står i fare for å bli lagt ned.

Sørlandet sykehus Flekkefjord

Snart skal sykehusledelsen anbefale om akuttfunksjonen ved sykehuset i Flekkefjord skal opprettholdes eller ikke.

Foto: Eie, Lars / Lars Eie/NRK

Torsdag møtte politikerne på Sørlandsbenken ledelsen ved Sørlandet sykehus og representanter for Helse Sør-Øst.

Der fikk flere av dem et klart inntrykk av at direktøren vil anbefale for sykehusstyret at akuttkirurgien i Flekkefjord blir lagt ned.

Styremøtet skjer om to uker.

Ikke beroliget

En av dem som ikke ble beroliget etter torsdagens møte, er Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti.

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener det er mulig for sykehusledelsen å opprettholde akuttfunksjonen innenfor de rammene som er gitt.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Han sier han tror ledelsen vil ende med å anbefale at akuttfunksjonen ved Flekkefjord fjernes.

– Det vil jo i så fall være dramatisk for hele regionen.

Han tror en nedleggelse vil svekke kompetansen også på andre felter enn akuttkirurgien ved sykehuset i Flekkefjord.

– I verste fall frykter jeg at mange mennesker må fraktes ganske langt, og det kan i verste fall gå ut over liv og helse, sier han.

Ingen bestemt mening

Stortingsrepresentant Odd Omland, som representerer Arbeiderpartiet i Vest-Agder, er noe mindre bekymret for nedleggelse av akuttfunksjonen.

Odd Omland

Odd Omland (Ap) setter sin lit til at sykehusledelsen tar inn over seg de mange innspillene som har kommet om å bevare akuttkirurgien i Flekkefjord.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– En kan jo frykte det, men jeg skal ikke ha noen bestemt mening før sykehusdirektøren har gitt sin innstilling på mandag, sier han.

Han regner med at sykehusledelsen har tatt inn over seg både de mange høringsinnspillene i saken og signalene han selv har gitt i torsdagens møte.

Også partikollega i Aust-Agder, Freddy de Ruiter, deltok i møtet. Han synes ikke det var en spesielt hyggelig sammenkomst, der signalene i hans øyne gikk i retning nedleggelse.

– Det er dypt beklagelig, mener han.

Flekkefjord sykehus

Flere frykter sykehusets framtid dersom akuttkirurgien legges ned i Flekkefjord.

Foto: NRK Sorlandet / NRK

Appell om å stå sammen

– De aller fleste mener en må ha et godt akuttkirurgisk tilbud for å sikre et nært og godt sykehustilbud for de vest i Vest-Agder, sier han.

Freddy de Ruiter

Freddy de Ruiter (Ap) maner til samhold på tvers av fylkesgrensene for dem som bor et stykke unna Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal

Ved en eventuell nedleggelse av akuttfunksjonen frykter de Ruiter en forvitring.

– Jeg synes det er veldig viktig at både vi øst i agder og de vest i agder, som faktisk representerer nesten halvparten av befolkningen, at vi står sammen for våre to sykehus, Han sier han opplever at sykehusledelsen konsekvent gjennom de siste femten årene har gått inn for å bygge ned virksomheten ved de to sykehusene.

– Det svekker pasientsikkerheten og tryggheten for dem som bor et stykke unna Kristiansand, mener Freddy de Ruiter.

Ledelsen ved Sørlandet sykehus vil ikke kommentere innstillingen før sakspapirene til styremøtet legges ut torsdag i neste uke.