Linjerydding lønner seg ikke

Å tresikre alle høyspentledningene vil koste hver husstand mellom 20.000 og 30.000 kroner årlig.

Energimontører fra Otera bytter travers

Onsdag formiddag var energimontører fra Otera i full gang med å bytte feste til ledninger på høyspentmaster på Brådlandsheia i Kvinesdal.

Foto: Ernst-Roar Williamsen

Bare i Agder strekker linjenettet seg over avstander som totalt tilsvarer avstanden til Ekvator.

– Vi har 5500 kilometer med høyspentlinjer i Agder. Det tilsvarer avstanden herfra til Ekvator hvis vi trekker en linje rett nedover. Å gjøre alle høyspentlinjer tresikre er derfor ikke realistisk, fastslår administrerende direktør i Agder Energi Nett, Svein Arne Folgerø.

Vinterens mange og tunge snøfall har skapt store utfordringer både for kunder, entreprenører og nettselskapet selv. Mange spør seg om det ikke bare er å tresikre alle linjene og dermed unngå problemet.

Ifølge energimontør Ole Fodnestøl i Otera som NRK møter ute i felt snakker vi om linjetraseer på 40 meter bredde hvis det skal helgarderes. I areal utgjør det 25.000 fotballbaner når man tar utgangspunkt i 5500 kilometer med høyspentlinjer.

Svein Arne Folgerø er klar over at noe må gjøres, og innrømmer at nettselskapet må ta grep for å unngå at vinterens mange og lange strømbrudd gjentar seg år etter år. På det meste i vinter var 15.000 kunder i Agder-fylkene strømløse.

Svein Are Folgerø

Administrerende direktør i Agder Energi Nett, Svein Arne Folgerø, sier til NRK at årets vinter har vært ekstremt tøff både for kundene og nettselskapet. Nå lover han å ta grep slik at ikke situasjonen blir like ille i årene som kommer.

Foto: Agder Energi / Agder Energi

Vil mangedoble nettleia

– Vi må ta grep fordi det mange kunder har opplevd, å være strømløse så lenge, ikke er godt nok. Men det blir veldig dyrt hvis vi skal garantere at alle til enhver tid skal ha strøm, sier han.

Folgerø anslår at kostnaden vil utgjøre 2–3 ganger økt nettleie for en vanlig husholdningskunde. Det utgjør fort mellom 20.000 og 30.000 kroner i året. For nettselskapet handler det om investeringer i størrelsesorden 5- 10 milliarder kroner.

Energimontører fra Otera på jobb

Tung, våt snø og is har skapt store problemer for nettselskapet på Agder de siste månedene. Dette bildet er tatt på Brådlandsheia mellom Kvås og Kvinesdal denne uka.

Foto: Ernst-Roar Williamsen

Koster mellom 100 og 150 millioner

– Er det en aktuell diskusjon å gjøre linjene tresikre?

– Vi må gjøre en del viktige hovedlinjer enda sikrere. Det er bærekraftig og en riktig utvikling. Vi må også inn med flere fjernstyrte brytere slik at vi kan koble inn kundene raskere. Men dessverre må de være forberedt på at nye strømutfall kan komme. Spesielt hvis vintrene framover blir slik som den vi har hatt i år, sier han.

Totalt vil de siste snøfallene med tung og våt snø koste Agder Energi mellom 100 og 150 millioner kroner i tapte inntekter, kostnader til feilretting og kompensasjon til strømløse kunder.

Energimontør fra Otera bytter travers

En energimontør fra Otera er i full gang med å skifte feste til ledningene ute på heia i nærheten av Kvinesdal.

Foto: Ernst-Roar Williamsen

250.000 uten strøm i år

Per Sanderud, vassdrags og energidirektør i NVE (Norges vassdrags - og energidirektorat), opplyser at man må helt tilbake til 1958 for å finne et år med like mye snø i områder som Marnardal og Audnedal.

– I Agder har totalt 250.000 personer vært uten strøm i kortere eller lenger tidsrom hittil i år, men historisk sett var nok strømbruddet i 2016 større, sier Sanderud.

Han kan ellers opplyse om at det totale linjenettet i Norge er 300.000 kilometer og strekker seg åtte ganger rundt jorda.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Per Sanderud i Norges vassdrags - og energidirektorat sier 250.000 personer på Agder har vært uten strøm hittil i år.

Foto: Hilde Totland Harket/NVE