Å hindre fremtidige strømbrudd vil kreve omfattende arbeid

Forrige helg ble mange av Agder Energis kunder strømløse, noen i flere døgn. Om liknende situasjoner skal unngås i fremtiden, må det gjøres et omfattende arbeid.

Først om de mange strømbruddene på Agder forrige helg. Agder Energi innser at et omfattende arbeid med linjetraseene må til for å unngå en slik situasjon i fremtiden. Men det er ikke gjort i en fei.

Se reportasje.

Problemet er traseene der strømlinjene går. I helgen hadde tung snø lagt seg på trærne. Mange måtte gi etter for tyngden og falt over strømlinjene.

– Jeg antar at mellom 300 og 1000 trær falt over linjene våre, sier administrerende direktør i Agder Energi Nett, Svein Are Folgerø.

Resultatet ble rundt 10 000 strømløse husstander på Agder, noen måtte klare seg uten strøm i flere døgn.

Sårbare traseer

Agder Energi Netts montører fikk jobben med å ordne opp. Trær er ryddet vekk og linjetraseer gjort bredere.

Det vil imidlertid ikke sikre kundene mot framtidige strømbrudd.

Strømbrudd AGder Energi

Linjeryddere har siden søndag jobbet for å fjerne trær som har veltet over strømnettet. Bildet er fra Vegårshei.

Foto: Anders Martinsen / Agder Energi

I dag opereres det med forskjellige mål på hvor brede linjetraseene skal være. I Vest-Agder er bredden 15 meter. Slik har det vært de siste 50 årene. I Aust-Agder ble traseene utvidet fra 7,5 til 12 meter i 2006.

I helgen falt tjue meter høye trær over linjene. Når det skjer, vil hverken 12 eller 15 meter være bredt nok, mener Folgerø.

– For å bli helt sikre, må bredden opp i 40 meter, sier han.

Ingen enkel løsning

Å utvide traseer som til sammen har en lengde på 4500 kilometer, vil berøre mange grunneiere.

Alternativet er å legge linjene i kabel i bakken. Det vil koste.

– Kabel er et kostnadsspørsmål. For kundene vil dette føre til at nettleien blir to til tre ganger høyere enn i dag, sier Folgerø.

Han sier også at det vil ta lang tid å sanere et nett som det har tatt hundre år å bygge.

John Kvisli er en av mange som måtte klare seg uten strøm i helgen og dagene etterpå. Han har et klart budskap til Agder Energi Nett.

– De må få ryddet bedre slik at det blir lengre mellom hvert strømbrudd, sier han.

I saken under forteller Kvisli hvordan det har vært å være strømløs så lenge.

Fortsatt uten strøm